Servis Method Dönüş Değerleri


 • Dönüş Değerleri :
  • Axata Web Servis Methodları aynı çağrıda birden fazla objeyi gönderebilecek şekilde tasarlanmıştır .
  • Maximum gönderi sayısı parametrik olup servis konfigürasyonu dosyasında ayarlanır (Default 100)


 • Dönüş Yapıları :
 • Genel Sonuç :
  • Servis Çağrısının genel durumunu ifade eden alanları içerir
  • statu :
   • Servis Genel çalışma durumunu ifade eder
   • Değer -1 ise "Servis de hatalı sonuçlar var" . Gönderi listesinden en az bir hata sonucu dönöe durumu
   • Değer 0 ise "Servis Başarılı" . Tüm Gönderi Listesi başarıyla işlendi.
  • message :
   • Genel Log mesajını içerir .
   • Konu servisin geneli ile ilgiliyse genel mesaj text yeralır
   • Konu gönderilen objelerden biriyse bu mesaj "Fail" dir . Detaylar obje bazındaki processResult dan alınır.
  • EntityID :
   • Entegrasyon tablosu insert edilen kayıt ID sini döndürür  
   • Bu objede hata varsa 0 döner .
  • LogMessage :
   • Gönderim Listesindeki her bir Objeye ait sonuç mesajını döndürür.


 • Örnek Sonuçlar :
  1. Servis çağrısı Genel Hata :

  1. Servis çağrısı birden fazla gönderim Tümü Başarılı :

  1. Servis çağrısı birden fazla gönderim Kısmi Başarılı :

  1. Servis çağrısı birden fazla gönderim Tümü Başarısız :