Method Adı : addInboundOrder

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sistemine Giriş Siparişi eklemek için kullanılır .

 • Entegrasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT013_MST

Host_to_WMS

Giriş Sipariş

Giriş Sipariş Master Tablosu

ENT013

Host_to_WMS

Giriş Sipariş Liste

Giriş Sipariş Detay Tablosu

ENT013_RefDate

Host_to_WMS

Giriş Sipariş Liste

Giriş Sipariş Tarif Referansları Tablosu

ENT013_MST_PROP

Host_to_WMS

Giriş Sipariş Liste

Giriş Sipariş Master PROP Tablosu

ENT013_PROP

Host_to_WMS

Giriş Sipariş Liste

Giriş Sipariş Detay PROP Tablosu

 • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT013_MST
Tablo Açıklaması :

Depo giriş siparişleri master entegrasyon tablosu
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S13ID

Identity

[bigint]

 

 

S13SKOD

Şirket Kodu

[nvarchar]

2

*

S13HKOD

Hareket Kodu (WMS)

[nvarchar]

3

*

S13BNUM

Sipariş No

[nvarchar]

20

*

S13SIPT

Sipariş Tarihi (YYYYAAGG)

[decimal]

8, 0


S13TEST

Teslim Tarihi (YYYYAAGG)

[decimal]

8, 0

 

S13AKOD

Depo Kodu

[nvarchar]

2

 

S13EHKD

Entegrasyon hareket kodu

[nvarchar]

3

 

S13REFN

Referans sipariş no

[nvarchar]

20

 

S13FIRM

Tedarikçi firma kodu

[nvarchar]

15


S13MALIK

Mülkiyet sahibi

[nvarchar]

15


S13SSIP

Bağlı sevk sipariş no

[nvarchar]

20

 

S13IRSN

İrsaliye no

[nvarchar]

20


S13IRST

İrsaliye tarihi (YYYYAAGG)

[decimal]

8, 0


S13PLKA

Plaka

[nvarchar]

20


S13SOFOR

Şöför adı

[nvarchar]

50


S13TEL1

Telefon 1

[nvarchar]

20

 

S13TEL2

Telefon 2

[nvarchar]

20

 

S13SIST

Gelen sistem adı

[nvarchar]

10


S13NOT1

Not 1

[nvarchar]

100


S13NOT2

Not 2

[nvarchar]

100


S13NOT3

Not 3

[nvarchar]

100


S13KTIP

Kayıt tipi

[decimal]

1, 0


S13ITAR

İşlem tarihi (YYYYAAGG)

[decimal]

8, 0


S13IZMN

İşlem zamanı (SSDDSS)

[decimal]

6, 0


S13ERP_ID

Erp ID

[bigint]S13FIRM


[nvarchar]

50


S13STAT


[int]S13RCVDATE


[datetime]

Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT013
Tablo Açıklaması :

Depo giriş siparişleri detay entegrasyon tablosu
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S13ID

Identity

[bigint]

 

 

S13SKOD

Şirket Kodu

[nvarchar]

2

*

S13HKOD

Hareket Kodu (WMS)

[nvarchar]

3

*

S13BNUM

Sipariş No

[nvarchar]

20

*

S13KALN

Kalem No

[nvarchar]

10

*

S13AKOD

Depo Kodu

[nvarchar]

2

 

S13SIPT

Sipariş Tarihi (YYYYAAGG)

[decimal]

8, 0


S13TEST

Teslim Tarihi (YYYYAAGG)

[decimal]

8, 0


S13SKU

SKU Kodu

[nvarchar]

50

*

S13LOT

Lot/Batch numarası -1-

[nvarchar]

50

 

S13LOT2

Lot/Batch numarası -2-

[nvarchar]

50


S13LOT3

Lot/Batch numarası -3-

[nvarchar]

50


S13FIRM

Firma Kodu

[nvarchar]

15

*

S13MIKT

Miktar

[decimal]

15, 3

*

S13SIM

SIM

[decimal]

15, 3


S13TMIK

Toplam Miktar

[decimal]

15, 3


S13OSMIK

Orijinal sipariş miktarı

[decimal]

15, 3


S13KTIP

Kayıt Tipi 0-Yeni kayıt 1-İptal

[decimal]

1, 0


S13ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S13IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0


S13UYER

Üretim yeri

[nvarchar]

50


S13TESS

Tesis kodu

[nvarchar]

50


S13MAKK

Makine kodu

[nvarchar]

50


S13MALIK

Mülkiyet sahibi

[nvarchar]

15


S13IRSN

İrsaliye no

[nvarchar]

20


S13IRST

İrsaliye tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S13ERP_ID

Erp ID

[bigint]S13NOT1

Not 1

[nvarchar]

4000


S13NOT2

Not 2

[nvarchar]

4000


S13ISRESERVED

Rezervli sipariş

[bit]S13STAT


[int]S13RCVDATE


[datetime]
Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT013_RefDate
Tablo Açıklaması :

Depo giriş tarih referans tablosu
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S13ID

Identity

[bigint]

 

 

S13SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S13HKOD

Hareket tipi

[nvarchar]

3

*

S13BNUM

Sipariş numarası

[nvarchar]

50

*

S13KALN

Kalem numarası

[nvarchar]

50

*

S13REFT

Referans tarih

[decimal]

8,0

*

S13MIKT

Miktar

[decimal]

15, 3

*

S13KTIP

Kayıt Tipi 0-Yeni kayıt 1-İptal

[tinyint]


*

S13ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S13IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT013_MST_PROP
Tablo Açıklaması :

Depo giriş siparişleri master özellikleri
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S13ID

Identity

[bigint]

 

 

S13STAT

Statü

[tinyint]S13SKOD

Şirket Kodu

[nvarchar]

2

*

S13HKOD

Hareket Kodu (WMS)

[nvarchar]

3

*

S13BNUM

Sipariş No

[nvarchar]

50

*

S13PROP

Özellik kodu

[int]


*

S13VAL1

Özellik 1

[nvarchar]

100


S13VAL2

Özellik 2

[datetime]


 

S13VAL3

Özellik 3

[float]


 

S13ITAR

İşlem tarihi (YYYYAAGG)

[decimal]

8, 0


S13IZMN

İşlem zamanı (SSDDSS)

[decimal]

6, 0


S13TMZM

İşlenme zamanı

[datetime]ERP_ID

ERP ID

[bigint]
Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT013_PROP
Tablo Açıklaması :

Depo giriş siparişleri kalem özellikleri
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S13ID

Identity

[bigint]

 

 

S13STAT

Statü

[tinyint]S13SKOD

Şirket Kodu

[nvarchar]

2

*

S13HKOD

Hareket Kodu (WMS)

[nvarchar]

3

*

S13BNUM

Sipariş No

[nvarchar]

50

*

S13KALN

Kalem No

[nvarchar]

50

*

S13PROP

Özellik kodu

[smallint]


*

S13VAL1

Özellik 1

[nvarchar]

100


S13VAL2

Özellik 2

[datetime]


 

S13VAL3

Özellik 3

[float]


 

S13ITAR

İşlem tarihi (YYYYAAGG)

[decimal]

8, 0


S13IZMN

İşlem zamanı (SSDDSS)

[decimal]

6, 0


S13TMZM

İşlenme zamanı

[datetime]ERP_ID

ERP ID

[bigint]
 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Inbound Order verisi aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir Inbound Order verisi için ayrı processResult objesi döner .
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms" xmlns:wms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models.Inbounds">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:InboundOrderList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <wms:InboundOrderV1>

        <wms:ENT013_MST>

          <S13SKOD>01</S13SKOD>

          <S13HKOD>H11</S13HKOD>

          <S13BNUM>INBTEST101</S13BNUM>

          <S13SIPT>20200520</S13SIPT>

          <S13TEST>20200522</S13TEST>

          <S13AKOD>01</S13AKOD>

          <S13EHKD>H11</S13EHKD>

          <S13REFN>REFN101</S13REFN>

          <S13FIRM>F11111</S13FIRM>

          <S13MALIK>MF2222</S13MALIK>

          <S13SSIP>SSIP2222</S13SSIP>

          <S13IRSN>IRSN1</S13IRSN>

          <S13IRST>20200505</S13IRST>

          <S13PLKA>34PLK3434</S13PLKA>

          <S13SOFOR>DRIVER1</S13SOFOR>

          <S13TEL1>5555555555</S13TEL1>

          <S13TEL2></S13TEL2>

          <S13SIST>SAP</S13SIST>

          <S13NOT1>NOT1</S13NOT1>

          <S13NOT2>NOT2</S13NOT2>

          <S13NOT3>NOT3</S13NOT3>

          <S13KTIP>0</S13KTIP>

          <S13ITAR>20200523</S13ITAR>

          <S13IZMN>121212</S13IZMN>

        </wms:ENT013_MST>

        <wms:ENT013_List>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <ENT013>

            <S13SKOD>01</S13SKOD>

            <S13HKOD>H11</S13HKOD>

            <S13BNUM>INBTEST101</S13BNUM>

            <S13KALN>1</S13KALN>

            <S13AKOD>01</S13AKOD>

            <S13SIPT>20200520</S13SIPT>

            <S13TEST>121212</S13TEST>

            <S13SKU>TESTSKU1</S13SKU>

            <S13LOT></S13LOT>

            <S13LOT2></S13LOT2>

            <S13LOT3></S13LOT3>

            <S13FIRM>F11111</S13FIRM>

            <S13MIKT>12</S13MIKT>

            <S13SIM>1</S13SIM>

          </ENT013>

        </wms:ENT013_List>

        <wms:ENT013_RefDate_List>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <ENT013_RefDate>

            <S13SKOD>01</S13SKOD>

            <S13HKOD>H11</S13HKOD>

            <S13BNUM>INBTEST101</S13BNUM>

            <S13KALN>1</S13KALN>

            <S13REFT>20200523</S13REFT>

            <S13MIKT>12</S13MIKT>

            <S13KTIP>0</S13KTIP>

            <S13ITAR>20200523</S13ITAR>

            <S13IZMN>121212</S13IZMN>

          </ENT013_RefDate>

        </wms:ENT013_RefDate_List>

        <wms:ENT013_MST_PROP_List>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <ENT013_MST_PROP>

            <S13STAT>0</S13STAT>

            <S13SKOD>01</S13SKOD>

            <S13HKOD>H11</S13HKOD>

            <S13BNUM>INBTEST101</S13BNUM>

            <S13PROP>111</S13PROP>

            <S13VAL1>11111</S13VAL1>

            <S13ITAR>20200523</S13ITAR>

            <S13IZMN>121212</S13IZMN>

          </ENT013_MST_PROP>

        </wms:ENT013_MST_PROP_List>

        <wms:ENT013_PROP_List>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <ENT013_PROP>

            <S13SKOD>01</S13SKOD>

            <S13HKOD>H11</S13HKOD>

            <S13BNUM>INBTEST101</S13BNUM>

            <S13KALN>1</S13KALN>

            <S13PROP>112</S13PROP>

            <S13VAL1>2222</S13VAL1>

            <S13ITAR>20200523</S13ITAR>

            <S13IZMN>121212</S13IZMN>

          </ENT013_PROP>

        </wms:ENT013_PROP_List>

      </wms:InboundOrderV1>

    </axat:InboundOrderList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResultList xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>133828</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>INBTEST101</EntityCode>

        <EntitySubCode i:nil="true"/>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems>

          <ResultItem>

            <Attribute1>1</Attribute1>

            <Attribute2>TESTSKU1</Attribute2>

            <Attribute3 i:nil="true"/>

            <Attribute4 i:nil="true"/>

            <Attribute5 i:nil="true"/>

          </ResultItem>

        </ResultItems>

      </ProcessResult>

    </processResultList>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#