Method Adı : addOutboundOrderCustConfirm

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sistemine Çıkış Siparişlerinin Sevk ve İrsaliye Onay durumunu değiştirmek için kullanılır.

 • Entegrasyon Tablosu :


Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT000_CustConfirm

Host_to_WMS

Operasyon

Sipariş Sevk ve İrsaliye durumu değiştirme  

 • Operasyon Tablosu :


 • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction tipi :

Host_to_WMS

 

 

 

Tablo Adı :

ENT000_CustConfirm

 

 

 

Tablo Açıklaması :

 

Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S00ID

ID

bigint

 

*

S00SKOD

Şirket

nvarchar

4

 

S00TESN

Teslimat No

nvarchar

50

 

S00PROC

S00PROC = 1 müşteri çıkış onayı

S00PROC = 2 müşteri çıkış onayı iptal (çıkış onayı yapılmadı ise)

S00PROC = 3 müşteri irsaliye onayı

S00PROC = 4 müşteri irsaliye onayı iptal (irsaliyesi kesilmedi ise)tinyint

 

 

S00CDAT

Oluşturma tarihi

datetime

 

 Kullanım Şekli :

  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır. Limit kontrolü Başlık ve Kalem listeleri toplamından yapılır (Parametrik).
  • Her bir Statü Bilgisi için ayrı processResult objesi döner .
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:OutboundOrderCustConfirmList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <ENT000_CustConfirm>

        <!--Optional:-->

        <S00SKOD>01</S00SKOD>

        <!--Optional:-->

        <S00TESN>0080010526</S00TESN>

        <!--Optional:-->

        <S00PROC>1</S00PROC>

      </ENT000_CustConfirm>

    </axat:OutboundOrderCustConfirmList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:a="http://axata" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <a:ProcessResult>

        <a:LogState>0</a:LogState>

        <a:LogMessage>Success</a:LogMessage>

        <a:EntityID>63</a:EntityID>

        <a:EntityCompany>01</a:EntityCompany>

        <a:EntityCode>0080010526</a:EntityCode>

        <a:EntitySubCode i:nil="true"/>

        <a:HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <a:HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <a:HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <a:ResultItems/>

      </a:ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#