Method Adı : addOwnerShip

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sistemine Mülkiyet Transfer Talebi Eklemek için kullanılır .

 • Entegrasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT045

Host_to_WMS

Mülkiyet

Mülkiyet Takip

 • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction tipi :

Host_to_WMS




Tablo Adı :

ENT045




Tablo Açıklaması :

Mülkiyet değişikliği siparişi




Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S45ID

Unique ID (Identity)

[bigint]

 

 

S45SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S45AKOD

Depo kodu

[nvarchar]

2

*

S45SIPNO

Sipariş numarası

[nvarchar]

50

*

S45KALEM

Kalem numarası

[nvarchar]

50

*

S45SKU

SKU kodu değişecek mi ?

[nvarchar]

50

*

S45FOWNER

Kaynak mülkiyet sahibi

[nvarchar]

50

*

S45TOWNER

Hedef mülkiyet sahibi

[nvarchar]

50

*

S45QTY

Miktar

[decimal]

15, 3

*

S45IPT

İptal kodu 1-iptal 0-ekle/güncelle

[tinyint]



S45ITAR

İşlem tarihi

[datetime]

 


S45TMTR

Tamamlanma tarihi

[datetime]



S45STAT

Statü (0-işlenmedi 1-işlendi)

[tinyint]




 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Mülkiyet Talep Satırı aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir Mülkiyet Talep Satırı verisi için ayrı processResult objesi döner .
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:OwnerShipList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <ENT045>

        <S45SKOD>01</S45SKOD>

        <S45AKOD>01</S45AKOD>

        <S45SIPNO>SIP1001</S45SIPNO>

        <S45KALEM>1</S45KALEM>

        <S45SKU>TESTSKU1</S45SKU>

        <S45FOWNER>OWNER1</S45FOWNER>

        <S45TOWNER>OWNER2</S45TOWNER>

        <S45QTY>21</S45QTY>

        <S45IPT>0</S45IPT>

        <S45ITAR>2020-05-23T12:12:12</S45ITAR>

      </ENT045>

    </axat:OwnerShipList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>3</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>SIP1001</EntityCode>

        <EntitySubCode>TESTSKU1</EntitySubCode>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#