Method Adı : addSKUProp

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sistemine SKU Ek Özellik Verisi Eklemek için kullanılır .

 • Entegrasyon Tablosu :


Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT004_PROP

Host_to_WMS

Özellik

SKU Özellik Bilgileri

 • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT004_PROP
Tablo Açıklaması :

SKU master ek özellikler
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S04ID

Identity

[bigint]

 

 

S04SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

4

*

S04MKOD

SKU kodu

[nvarchar]

50

*

S04PROP

Özellik kodu

[smallint]

 

*

S04VAL1

Özellik değeri 1

[nvarchar]

200


S04VAL2

Özellik değeri 2

[datetime]

 


S04VAL3

Özellik değeri 3

[float]

 


S04ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S04IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla SKU Özellik verisi aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir SKU Özellik verisi için ayrı processResult objesi döner .
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:ENT004_PROP_List>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <ENT004_PROP>

        <S04SKOD>01</S04SKOD>

        <S04MKOD>MDENEME101</S04MKOD>

        <S04PROP>101</S04PROP>

        <S04VAL1>11111</S04VAL1>

        <S04ITAR>20200523</S04ITAR>

        <S04IZMN>121212</S04IZMN>

      </ENT004_PROP>

      <ENT004_PROP>

        <S04SKOD>01</S04SKOD>

        <S04MKOD>MDENEME101</S04MKOD>

        <S04PROP>101</S04PROP>

        <S04VAL1>11111</S04VAL1>

        <S04ITAR>20200523</S04ITAR>

        <S04IZMN>121212</S04IZMN>

      </ENT004_PROP>

    </axat:ENT004_PROP_List>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>10645</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>MDENEME101</EntityCode>

        <EntitySubCode>101</EntitySubCode>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>10646</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>MDENEME101</EntityCode>

        <EntitySubCode>101</EntitySubCode>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#