Method Adı : getBlockageList

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde genel blokaj durumu sorgulamak için kullanılır.

 • Dönüş Entegrasyon Tabloları :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT008

WMS to Host

Blokaj

Blokaj bilgileri


 • Sorgulama isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

Axata Tablo - Alan

CompanyCode

Şirket Kodu

Yok

ENT008-S08SKOD

WarehouseCode

Depo Kodu

Yok

ENT008-S08AKOD

SkuCode

Axata SKU kodu

Yok

ENT008-S08SKUK

Status

Durum

Yok

ENT008-S08STAT

Type

Tip

Yok

ENT008.S08STTU


 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Filtre alanı aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum geri dönüş satır sayısı sınırlıdır (Parametrik).


 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>
     <BlockageQuery>
         <CompanyCode>01</CompanyCode>
         <WarehouseCode>01</WarehouseCode>
         <SkuCode>001</SkuCode>
         <Type>1</Type>
         <Status>0</Status>
      </BlockageQuery>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>
       <BlockageList xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
         <ENT008>
            <S08SIRA>5</S08SIRA>
            <S08STAT>6</S08STAT>
            <S08SKOD>01</S08SKOD>
            <S08AKOD>01</S08AKOD>
            <S08SKUK>URN1</S08SKUK>
            <S08LOTN/>
            <S08LOT1/>
            <S08LOT2/>
            <S08MALIK/>
            <S08BNED>99</S08BNED>
            <S08MIKT>5.000</S08MIKT>
            <S08SIM>5.000</S08SIM>
            <S08TMIK>0.000</S08TMIK>
            <S08STTU>1</S08STTU>
            <S08PALN>9</S08PALN>
            <S08SIPN>DENEMEAA</S08SIPN>
            <S08UTAR>20110616</S08UTAR>
            <S08EXPD>0</S08EXPD>
            <S08UYER i:nil="true"/>
            <S08TESIS i:nil="true"/>
            <S08MAKN i:nil="true"/>
            <S08UTKN i:nil="true"/>
            <S08ITIP>0</S08ITIP>
            <S08RED i:nil="true"/>
            <S08ITAR>20120118</S08ITAR>
            <S08IZMN>121435</S08IZMN>
            <S08TMTR>20141023</S08TMTR>
            <S08TMZM>184423</S08TMZM>
            <S08FNAME i:nil="true"/>
            <S08ONED i:nil="true"/>
            <S08GROUPID>2</S08GROUPID>
            <S08ACK i:nil="true"/>
         </ENT008>
         <ENT008>
            <S08SIRA>6</S08SIRA>
            <S08STAT>6</S08STAT>
            <S08SKOD>01</S08SKOD>
            <S08AKOD>01</S08AKOD>
            <S08SKUK>URN1</S08SKUK>
            <S08LOTN/>
            <S08LOT1/>
            <S08LOT2/>
            <S08MALIK/>
            <S08BNED>99</S08BNED>
            <S08MIKT>7.000</S08MIKT>
            <S08SIM>5.000</S08SIM>
            <S08TMIK>0.000</S08TMIK>
            <S08STTU>1</S08STTU>
            <S08PALN>10</S08PALN>
            <S08SIPN>DENEMEAA</S08SIPN>
            <S08UTAR>20110616</S08UTAR>
            <S08EXPD>0</S08EXPD>
            <S08UYER i:nil="true"/>
            <S08TESIS i:nil="true"/>
            <S08MAKN i:nil="true"/>
            <S08UTKN i:nil="true"/>
            <S08ITIP>0</S08ITIP>
            <S08RED i:nil="true"/>
            <S08ITAR>20120118</S08ITAR>
            <S08IZMN>121435</S08IZMN>
            <S08TMTR>20141023</S08TMTR>
            <S08TMZM>184423</S08TMZM>
            <S08FNAME i:nil="true"/>
            <S08ONED i:nil="true"/>
            <S08GROUPID>2</S08GROUPID>
            <S08ACK i:nil="true"/>
         </ENT008>
         <ENT008>
            <S08SIRA>7</S08SIRA>
            <S08STAT>6</S08STAT>
            <S08SKOD>01</S08SKOD>
            <S08AKOD>01</S08AKOD>
            <S08SKUK>URN1</S08SKUK>
            <S08LOTN/>
            <S08LOT1/>
            <S08LOT2/>
            <S08MALIK/>
            <S08BNED>99</S08BNED>
            <S08MIKT>7.000</S08MIKT>
            <S08SIM>1.000</S08SIM>
            <S08TMIK>0.000</S08TMIK>
            <S08STTU>1</S08STTU>
            <S08PALN>78605</S08PALN>
            <S08SIPN>DENEMEAA</S08SIPN>
            <S08UTAR>20110531</S08UTAR>
            <S08EXPD>0</S08EXPD>
            <S08UYER i:nil="true"/>
            <S08TESIS i:nil="true"/>
            <S08MAKN i:nil="true"/>
            <S08UTKN i:nil="true"/>
            <S08ITIP>0</S08ITIP>
            <S08RED i:nil="true"/>
            <S08ITAR>20120118</S08ITAR>
            <S08IZMN>121435</S08IZMN>
            <S08TMTR>20141023</S08TMTR>
            <S08TMZM>184354</S08TMZM>
            <S08FNAME i:nil="true"/>
            <S08ONED i:nil="true"/>
            <S08GROUPID>2</S08GROUPID>
            <S08ACK i:nil="true"/>
         </ENT008>
       </BlockageList>

  </s:Body>

</s:Envelope>