Method Adı : getOutboundDeliveryList

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde yaratılan ve Sevk işlemi tamamlanan Çıkış Siparişlerini verilen kriterlere göre sorgulamak için kullanılır .

ENT006 - ENT007 Sipariş Bilgilerini , ENT009 İrsaliye Bilgilerini (Varsa) , ENT015 Seri No bilgilerini (Varsa) içerir

 • Dönüş Entegrasyon Tabloları :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT006

WMS to Host

Çıkış Sipariş

Çıkış Teslimat Master Verisi

ENT007

WMS to Host

Çıkış Sipariş

Çıkış Teslimat Detay Verisi

ENT009

WMS to Host

Çıkış Sipariş

Çıkış Teslimat İrsaliye Master Verisi

ENT015

WMS to Host

Çıkış Sipariş

Çıkış Teslimat İrsaliye Seri No Verisi


 • Sorgulama isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

Axata Tablo - Alan

CompanyCode

Şirket Kodu

Yok

ENT006-S06SKOD

WarehouseCode

Depo Kodu

Yok

ENT006-S06DEPO

OrderNumber

Sipariş Numarası

Yok

ENT006-S06FIRM

Firma

Müşteri Kodu

Yok

ENT006-S06HKOD

MovementType

Hareket Türü

Yok

ENT006-S06STAT

YuklemeNo

Yükleme Numarası

Yok

ENT006-S06YUKN

Status

Durum

(ENT006 - S06STAT) Yok (0 = İşlenmedi Yeni Kayıt )  , (1,2,3...sürece göre değişen statü değerleridir)

ENT006-S06STAT

Type

Tip

Yok

-


 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Filtre alanı aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum geri dönüş satır sayısı sınırlıdır (Parametrik).


 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <OutboundDeliveryQuery>

      <CompanyCode>01</CompanyCode>

      <WarehouseCode>01</WarehouseCode>

      <OrderNumber>1-DS-2-152</OrderNumber>

    </OutboundDeliveryQuery>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <OutboundDeliveryList xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <a:OutboundDelivery>

        <a:ENT006>

          <S06STAT>1</S06STAT>

          <S06SKOD>01</S06SKOD>

          <S06TESL>1-DS-2-152</S06TESL>

          <S06OHTP>200</S06OHTP>

          <S06HKOD>X11</S06HKOD>

          <S06DEPO>01</S06DEPO>

          <S06RSIP>120534009860</S06RSIP>

          <S06FIRM>OLGARLAR</S06FIRM>

          <S06TFIR>SPOR ATLETİK MA</S06TFIR>

          <S06STTU>3</S06STTU>

          <S06HTIP/>

          <S06INUM>0</S06INUM>

          <S06KAMN>201516</S06KAMN>

          <S06REFN/>

          <S06IRST>20160618</S06IRST>

          <S06IRSZ>145301</S06IRSZ>

          <S06SSIP/>

          <S06GBEK/>

          <S06PLKA/>

          <S06KONT/>

          <S06KAMT/>

          <S06ACIN/>

          <S06FSTR i:nil="true"/>

          <S06RPRT/>

          <S06NTIP i:nil="true"/>

          <S06YUKN>3684</S06YUKN>

          <S06PERS>-7</S06PERS>

          <S06ITAR>20160618</S06ITAR>

          <S06IZMN>145301</S06IZMN>

          <S06TMTR>20180223</S06TMTR>

          <S06TMZM>101650</S06TMZM>

          <S06FNAME>TOV3_Sevk_1-DS-2-152_4545183_20160618030645_1.TXT</S06FNAME>

          <S06SIRA>1</S06SIRA>

          <S06TMSSTAT>0</S06TMSSTAT>

          <S06ODSSTAT i:nil="true"/>

          <S06SURUCU i:nil="true"/>

        </a:ENT006>

        <a:ENT007_List>

          <ENT007>

            <S07STAT>0</S07STAT>

            <S07SIRK>01</S07SIRK>

            <S07TESL>1-DS-2-152</S07TESL>

            <S07KALN>5056</S07KALN>

            <S07HKOD/>

            <S07SKOD>888256528635</S07SKOD>

            <S07LOTN/>

            <S07LOTN2/>

            <S07LOTN3/>

            <S07MIKT>1.000</S07MIKT>

            <S07SIMM>1.000</S07SIMM>

            <S07TOPM>0.000</S07TOPM>

            <S07STTU/>

            <S07YUKN>0</S07YUKN>

            <S07KNED/>

            <S07BNED/>

            <S07MFIFO>0</S07MFIFO>

            <S07ITAR>20150520</S07ITAR>

            <S07IZMN>113905</S07IZMN>

            <S07TMTR>0</S07TMTR>

            <S07TMZM>0</S07TMZM>

            <S07FNAME i:nil="true"/>

            <S07SIRA>13613</S07SIRA>

            <S07OSMIK i:nil="true"/>

          </ENT007>

          <ENT007>

            <S07STAT>0</S07STAT>

            <S07SIRK>01</S07SIRK>

            <S07TESL>1-DS-2-152</S07TESL>

            <S07KALN>5057</S07KALN>

            <S07HKOD/>

            <S07SKOD>888256528642</S07SKOD>

            <S07LOTN/>

            <S07LOTN2/>

            <S07LOTN3/>

            <S07MIKT>2.000</S07MIKT>

            <S07SIMM>1.000</S07SIMM>

            <S07TOPM>0.000</S07TOPM>

            <S07STTU/>

            <S07YUKN>0</S07YUKN>

            <S07KNED/>

            <S07BNED/>

            <S07MFIFO>0</S07MFIFO>

            <S07ITAR>20150520</S07ITAR>

            <S07IZMN>113905</S07IZMN>

            <S07TMTR>0</S07TMTR>

            <S07TMZM>0</S07TMZM>

            <S07FNAME i:nil="true"/>

            <S07SIRA>13614</S07SIRA>

            <S07OSMIK i:nil="true"/>

          </ENT007>

          <ENT007>

            <S07STAT>0</S07STAT>

            <S07SIRK>01</S07SIRK>

            <S07TESL>1-DS-2-152</S07TESL>

            <S07KALN>5058</S07KALN>

            <S07HKOD/>

            <S07SKOD>888256528567</S07SKOD>

            <S07LOTN/>

            <S07LOTN2/>

            <S07LOTN3/>

            <S07MIKT>2.000</S07MIKT>

            <S07SIMM>1.000</S07SIMM>

            <S07TOPM>0.000</S07TOPM>

            <S07STTU/>

            <S07YUKN>0</S07YUKN>

            <S07KNED/>

            <S07BNED/>

            <S07MFIFO>0</S07MFIFO>

            <S07ITAR>20150520</S07ITAR>

            <S07IZMN>113905</S07IZMN>

            <S07TMTR>0</S07TMTR>

            <S07TMZM>0</S07TMZM>

            <S07FNAME i:nil="true"/>

            <S07SIRA>13615</S07SIRA>

            <S07OSMIK i:nil="true"/>

          </ENT007>

        </a:ENT007_List>

        <a:ENT009_List>

          <ENT009>

            <S09STAT>0</S09STAT>

            <S09TESL>1-DS-2-152</S09TESL>

            <S09SIPN>120534009860</S09SIPN>

            <S09HTIP>200</S09HTIP>

            <S09EHTP>X11</S09EHTP>

            <S09SKOD>01</S09SKOD>

            <S09DEPO>01</S09DEPO>

            <S09MALIK/>

            <S09SYIL>0</S09SYIL>

            <S09SNO>0</S09SNO>

            <S09YUKN>0</S09YUKN>

            <S09INUM>4545176</S09INUM>

            <S09IRTR>20150520</S09IRTR>

            <S09IRZM>113905</S09IRZM>

            <S09FSTR>20150520</S09FSTR>

            <S09PLKA>1</S09PLKA>

            <S09CONT/>

            <S09CONA>0.000</S09CONA>

            <S09ATEL/>

            <S09SOFOR/>

            <S09NAKL/>

            <S09USER>ADMIN</S09USER>

            <S09ITIP>0</S09ITIP>

            <S09BSNO>AX</S09BSNO>

            <S09GSNS>0</S09GSNS>

            <S09AMBSAY>0</S09AMBSAY>

            <S09DESI>0</S09DESI>

            <S09ISTR>20150520</S09ISTR>

            <S09ISZM>113906</S09ISZM>

            <S09TMTR>0</S09TMTR>

            <S09TMZM>0</S09TMZM>

            <S09FNAME i:nil="true"/>

            <S09TMSSTAT i:nil="true"/>

            <S09TMSTESSTAT i:nil="true"/>

            <S09TMSTESTAR i:nil="true"/>

            <S09SIRA>199</S09SIRA>

            <S09NAKTIPI i:nil="true"/>

            <S09ATIPI i:nil="true"/>

            <S09EXIRSNO i:nil="true"/>

            <S09EWAYBILLNO i:nil="true"/>

          </ENT009>

          <ENT009>

            <S09STAT>0</S09STAT>

            <S09TESL>1-DS-2-152</S09TESL>

            <S09SIPN>120534009860</S09SIPN>

            <S09HTIP>200</S09HTIP>

            <S09EHTP>X11</S09EHTP>

            <S09SKOD>01</S09SKOD>

            <S09DEPO>01</S09DEPO>

            <S09MALIK/>

            <S09SYIL>0</S09SYIL>

            <S09SNO>0</S09SNO>

            <S09YUKN>0</S09YUKN>

            <S09INUM>4545177</S09INUM>

            <S09IRTR>20150520</S09IRTR>

            <S09IRZM>113905</S09IRZM>

            <S09FSTR>20150520</S09FSTR>

            <S09PLKA>1</S09PLKA>

            <S09CONT/>

            <S09CONA>0.000</S09CONA>

            <S09ATEL/>

            <S09SOFOR/>

            <S09NAKL/>

            <S09USER>ADMIN</S09USER>

            <S09ITIP>0</S09ITIP>

            <S09BSNO>AX</S09BSNO>

            <S09GSNS>0</S09GSNS>

            <S09AMBSAY>0</S09AMBSAY>

            <S09DESI>0</S09DESI>

            <S09ISTR>20150520</S09ISTR>

            <S09ISZM>113906</S09ISZM>

            <S09TMTR>0</S09TMTR>

            <S09TMZM>0</S09TMZM>

            <S09FNAME i:nil="true"/>

            <S09TMSSTAT i:nil="true"/>

            <S09TMSTESSTAT i:nil="true"/>

            <S09TMSTESTAR i:nil="true"/>

            <S09SIRA>200</S09SIRA>

            <S09NAKTIPI i:nil="true"/>

            <S09ATIPI i:nil="true"/>

            <S09EXIRSNO i:nil="true"/>

            <S09EWAYBILLNO i:nil="true"/>

          </ENT009>

          <ENT009>

            <S09STAT>0</S09STAT>

            <S09TESL>1-DS-2-152</S09TESL>

            <S09SIPN>120534009860</S09SIPN>

            <S09HTIP>200</S09HTIP>

            <S09EHTP>X11</S09EHTP>

            <S09SKOD>01</S09SKOD>

            <S09DEPO>01</S09DEPO>

            <S09MALIK/>

            <S09SYIL>0</S09SYIL>

            <S09SNO>0</S09SNO>

            <S09YUKN>0</S09YUKN>

            <S09INUM>4545178</S09INUM>

            <S09IRTR>20150520</S09IRTR>

            <S09IRZM>113905</S09IRZM>

            <S09FSTR>20150520</S09FSTR>

            <S09PLKA>1</S09PLKA>

            <S09CONT/>

            <S09CONA>0.000</S09CONA>

            <S09ATEL/>

            <S09SOFOR/>

            <S09NAKL/>

            <S09USER>ADMIN</S09USER>

            <S09ITIP>0</S09ITIP>

            <S09BSNO>AX</S09BSNO>

            <S09GSNS>0</S09GSNS>

            <S09AMBSAY>0</S09AMBSAY>

            <S09DESI>0</S09DESI>

            <S09ISTR>20150520</S09ISTR>

            <S09ISZM>113906</S09ISZM>

            <S09TMTR>0</S09TMTR>

            <S09TMZM>0</S09TMZM>

            <S09FNAME i:nil="true"/>

            <S09TMSSTAT i:nil="true"/>

            <S09TMSTESSTAT i:nil="true"/>

            <S09TMSTESTAR i:nil="true"/>

            <S09SIRA>201</S09SIRA>

            <S09NAKTIPI i:nil="true"/>

            <S09ATIPI i:nil="true"/>

            <S09EXIRSNO i:nil="true"/>

            <S09EWAYBILLNO i:nil="true"/>

          </ENT009>

        </a:ENT009_List>

        <a:ENT015_List/>

      </a:OutboundDelivery>

    </OutboundDeliveryList>

  </s:Body>

</s:Envelope>