Method Adı : getUnitList

  • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sistemindeki Birim Kodları Listesini getirmek için kullanılır .

  • Operasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

UNITMASTER

WMS to Host

Master Data

SKU Birim Master Verisi


  • Kullanım Şekli :
    • Filltre kullanılmaz


  • Örnek XML
    • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

    • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <UnitList xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <UNITMASTER>

        <CBBKOD>ADT</CBBKOD>

        <CBTANT>Adet</CBTANT>

        <CBTANE>ADET</CBTANE>

        <CLANID>1</CLANID>

        <CBCDAT>20060226</CBCDAT>

        <CBLUPD>20060226</CBLUPD>

        <CBLUPU>ADMIN</CBLUPU>

        <CBYED1/>

        <CBYED2>0</CBYED2>

        <CBYED3/>

      </UNITMASTER>

      <UNITMASTER>

        <CBBKOD>BLK</CBBKOD>

        <CBTANT>Blok</CBTANT>

        <CBTANE/>

        <CLANID>2</CLANID>

        <CBCDAT>20070129</CBCDAT>

        <CBLUPD>20090608</CBLUPD>

        <CBLUPU>ADMIN</CBLUPU>

        <CBYED1/>

        <CBYED2>0</CBYED2>

        <CBYED3/>

      </UNITMASTER>

      <UNITMASTER>

        <CBBKOD>KG</CBBKOD>

        <CBTANT>Kilo</CBTANT>

        <CBTANE/>

        <CLANID>8</CLANID>

        <CBCDAT>20110809</CBCDAT>

        <CBLUPD>20110809</CBLUPD>

        <CBLUPU>ADMIN</CBLUPU>

        <CBYED1/>

        <CBYED2>0</CBYED2>

        <CBYED3/>

      </UNITMASTER>

      <UNITMASTER>

        <CBBKOD>KOL</CBBKOD>

        <CBTANT>Koli</CBTANT>

        <CBTANE/>

        <CLANID>3</CLANID>

        <CBCDAT>20061002</CBCDAT>

        <CBLUPD>20061002</CBLUPD>

        <CBLUPU>ADMIN</CBLUPU>

        <CBYED1/>

        <CBYED2>0</CBYED2>

        <CBYED3/>

      </UNITMASTER>

      <UNITMASTER>

        <CBBKOD>MT</CBBKOD>

        <CBTANT>Metre</CBTANT>

        <CBTANE>METER</CBTANE>

        <CLANID>4</CLANID>

        <CBCDAT>20030131</CBCDAT>

        <CBLUPD>20171003</CBLUPD>

        <CBLUPU>ADMIN</CBLUPU>

        <CBYED1/>

        <CBYED2>0</CBYED2>

        <CBYED3/>

      </UNITMASTER>

      <UNITMASTER>

        <CBBKOD>PKT</CBBKOD>

        <CBTANT>Paket</CBTANT>

        <CBTANE/>

        <CLANID>5</CLANID>

        <CBCDAT>20070804</CBCDAT>

        <CBLUPD>20090604</CBLUPD>

        <CBLUPU>ADMIN</CBLUPU>

        <CBYED1/>

        <CBYED2>0</CBYED2>

        <CBYED3/>

      </UNITMASTER>

      <UNITMASTER>

        <CBBKOD>QTU</CBBKOD>

        <CBTANT>Kutu</CBTANT>

        <CBTANE/>

        <CLANID>6</CLANID>

        <CBCDAT>20070129</CBCDAT>

        <CBLUPD>20090608</CBLUPD>

        <CBLUPU>ADMIN</CBLUPU>

        <CBYED1/>

        <CBYED2>0</CBYED2>

        <CBYED3/>

      </UNITMASTER>

      <UNITMASTER>

        <CBBKOD>STD</CBBKOD>

        <CBTANT>Standart</CBTANT>

        <CBTANE/>

        <CLANID>7</CLANID>

        <CBCDAT>20070804</CBCDAT>

        <CBLUPD>20090608</CBLUPD>

        <CBLUPU>ADMIN</CBLUPU>

        <CBYED1/>

        <CBYED2>0</CBYED2>

        <CBYED3/>

      </UNITMASTER>

    </UnitList>

  </s:Body>

</s:Envelope>