Method Adı : addATFPaletBlokeCoz

  • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde bulunan Blokeli Palet lerin blokesini kaldırmak için kullanılır.

  • Operasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT019_BLOKE

Host to WMS

Palet Blokaj Emirleri

Palet Blokaj Emirleri Tablosu


  • Tablo Güncelleme isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

CompanyCode

Şirket Kodu


WarehouseCode

Depo Kodu


ATFLineNo

Atf Satır No


ATFNo

Atf No


Kullanım Şekli :

    • Birden fazla Sipariş No aynı anda gönderilebilir .
    • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
    • Maximum İptal istek sayısı sınırlıdır (Parametrik).


  • Örnek Servis Çağrısı ve Dönüşü :


Örnek 1 : Açık Sipariş İptal Request :


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms" xmlns:axat1="http://axata">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:username>test22</tem:username>

      <tem:password>123</tem:password>

      <axat:atfPaletBlokeCozQuery>

         <CompanyCode>01</CompanyCode>

         <WarehouseCode>01</WarehouseCode>

         <ATFLineNo>1</ATFLineNo>

         <ATFNo>112233</ATFNo>

      </axat:atfPaletBlokeCozQuery>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>


Result :  

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>-1</state>

    <message>No Pallets Found</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>

  </s:Body>

</s:Envelope>