Method Adı : getViewdata

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde bulunan View dan veri çekmek için kullanılır .

 • Dönüş Entegrasyon Tabloları :

GENERIC VIEW DATA - (Row-Column dan oluşan view data table )

 • Sorgulama isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

ViewName

DB View Name

Yok

ViewQuery

View Sorgulama Alan Listesi

Yok

ViewQuery - Field

Sorgalanacak Alan


ViewQuery - Field - Name

Sorgulanacak Alan Adı


ViewQuery - Field - Value

Sorgulanacak Alan Değeri • Kullanım Şekli :
  • DB deki view ismi ile sorgulama yapılır
  • Sorgu sonucu için 10.000 satır sınır vardır . Sınır aşılırsa hata döner.
  • ViewQuery Tablosunu kullanmak zorunlu değildir .
  • ViewQuery Listesine Maximum 20 alan eklenebilir
  • Eklenen alanlar AND - VE operatörü ile birbirine bağlanmaktadır


 • Dönüş Tablosu :


Alan Adı

Açıklama


ViewName

DB View Name


ViewRowCount

View dan dönen Satır sayısı


ViewData-Row

View Satırı


ViewData-Column

View Kolon


Column-Name

View Kolon Adı


Value

View Kolon Değer

Bu element Attribute olarak .Net alan tipini içerir


 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <ViewName>vw_WMS_Stock</ViewName>

    <ViewQuery>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <Field>

        <Name>SKUCode</Name>

        <INValues>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <INValue>000000012000593</INValue>

        </INValues>

      </Field>

    </ViewQuery>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <ViewName>vw_WMS_Stock</ViewName>

    <ViewRowCount>12</ViewRowCount>

    <ViewData xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <Row>

        <Columns>

          <Column>

            <Name>System_Code</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">BTT</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>CompanyCode</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">01</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>WarehouseCode</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">01</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>SKUCode</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">000000012000593</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Lot1</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Lot2</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Lot3</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ready_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">3.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ready_PalCount</Name>

            <Value i:type="a:int" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">1</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ready_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Blocked_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Blocked_PalCount</Name>

            <Value i:type="a:int" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Blocked_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Quarantine_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Quarantine_PalCount</Name>

            <Value i:type="a:int" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Quarantine_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Pickarea_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Pickarea_PalCount</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Pickarea_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>ManPickAreaRepl_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ramp_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ramp_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Unconfirmed_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Unconfirmed_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Total_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Total_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">3.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Not_Waybill_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Unconfirmed_ATF_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>PackageCount</Name>

            <Value i:type="a:int" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>TotalOrderQty</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">3.000</Value>

          </Column>

        </Columns>

      </Row>

      <Row>

        <Columns>

          <Column>

            <Name>System_Code</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">BTT</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>CompanyCode</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">01</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>WarehouseCode</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">01</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>SKUCode</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">000000012000593</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Lot1</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">1</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Lot2</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Lot3</Name>

            <Value i:type="a:string" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ready_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ready_PalCount</Name>

            <Value i:type="a:int" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ready_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Blocked_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">10.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Blocked_PalCount</Name>

            <Value i:type="a:int" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">1</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Blocked_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Quarantine_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Quarantine_PalCount</Name>

            <Value i:type="a:int" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Quarantine_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Pickarea_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Pickarea_PalCount</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Pickarea_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>ManPickAreaRepl_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ramp_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Ramp_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Unconfirmed_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Unconfirmed_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Total_Weight</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Total_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">10.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Not_Waybill_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>Unconfirmed_ATF_Stock</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0.000</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>PackageCount</Name>

            <Value i:type="a:int" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">0</Value>

          </Column>

          <Column>

            <Name>TotalOrderQty</Name>

            <Value i:type="a:decimal" xmlns:a="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">2.000</Value>

          </Column>

        </Columns>

      </Row>

    </ViewData>

  </s:Body>

</s:Envelope>