Method Adı : addDeliveryCancel

  • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sistemine gönderilen Siparişleri İptal etmek için kullanılır.

Sipariş Sevk Yaratıldıysa veya Başlatıldıysa iptal edilemez.

Yükleme no ile yapılan çağrılarda bu yükleme no altında bulunan tüm siparişlerin iptalleri denenir . Sonuç her siparişe ait olmak üzere processList olarak döner


  • Operasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

SIPMASTER

Host to WMS

Çıkış Teslimat

Sipariş Master


  • Tablo Güncelleme isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

CompanyCode

Siparişin Şirket Kodu

Yok

SiparisNo

İptal edilmek istenen sipariş no

Var (Sipariş veya Yükleme No dan biri kullanılmalı aksi durumda hata döner )

YüklemeNo

İptal edilmek istenen yükleme no

Var (Sipariş veya Yükleme No dan biri kullanılmalı aksi durumda hata döner )

Kullanım Şekli :

    • Birden fazla Sipariş No aynı anda gönderilebilir .
    • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
    • Maximum İptal istek sayısı sınırlıdır (Parametrik).


  • Örnek Servis Çağrısı ve Dönüşü :


Örnek 1 : Açık Sipariş İptal Request :


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms" xmlns:wms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:deliveryCancelList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <DeliveryCancel>

        <CompanyCode>01</CompanyCode>

        <SiparisNo>0000004322</SiparisNo>

      </DeliveryCancel>

    </axat:deliveryCancelList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>


Result :  

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>0000004322 İptal edildi</LogMessage>

        <EntityID>0</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>0000004322</EntityCode>

        <EntitySubCode i:nil="true"/>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


Örnek 2 : Toplama başlayan Sipariş İptal Request :


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms" xmlns:wms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password>123</tem:password>

    <axat:deliveryCancelList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <DeliveryCancel>

        <CompanyCode>01</CompanyCode>

        <SiparisNo>0000004338</SiparisNo>

      </DeliveryCancel>

    </axat:deliveryCancelList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>


Result :  

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>-1</state>

    <message>Fail</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>-1</LogState>

        <LogMessage>Sipariş iptal edilemedi Sevk Başlamış</LogMessage>

        <EntityID>0</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>0000004338</EntityCode>

        <EntitySubCode i:nil="true"/>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


Örnek 3 : Açık ve Toplama başlayan Siparişler İptal Request :


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms" xmlns:wms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password>123</tem:password>

    <axat:deliveryCancelList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <DeliveryCancel>

        <CompanyCode>01</CompanyCode>

        <SiparisNo>0000004046</SiparisNo>

      </DeliveryCancel>

      <DeliveryCancel>

        <CompanyCode>01</CompanyCode>

        <SiparisNo>0000004342</SiparisNo>

      </DeliveryCancel>

    </axat:deliveryCancelList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>


Result :  

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>-1</state>

    <message>Fail</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>0000004046 İptal edildi</LogMessage>

        <EntityID>0</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>0000004046</EntityCode>

        <EntitySubCode i:nil="true"/>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

      <ProcessResult>

        <LogState>-1</LogState>

        <LogMessage>Sipariş iptal edilemedi Sevk Başlamış</LogMessage>

        <EntityID>0</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>0000004342</EntityCode>

        <EntitySubCode i:nil="true"/>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>