Method Adı : addDeliveryStatus

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sistemine Kargo ve Diğer sistem Teslimat durumlarını eklemek için kullanılır . (Kargo,Mobil Teslimat benzeri uygulamalardan teslimat veya statü bilgisi aktarımı) .

 • Entegrasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT053

Host_to_WMS

Kargo

Teslimat İşlem durumları Ekleme Tablosu


 • Entegrasyon Tablo Alanları :

Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT053
Tablo Açıklaması :

Kargo logları
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S53ID

Unique ID (Identity)

[bigint]

 

 

S53SIRKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S53HKOD

Hareket tipi

[nvarchar]

3

*

S53SIPNO

Sipariş numarası

[nvarchar]

50

*

S53SIPTIPI

Sipariş tipi

[int]S53TAKIPNO

Takip numarası

[nvarchar]

50


S53TAKIP_SERI

Takip seri no

[nvarchar]

50


S53DRM_KOD

Durum kodu

[nvarchar]

50


S53DRM_ACIKLAMA

Durum açıklaması

[nvarchar]

200


S53TESLIM_ADSOYAD

Teslim eden

[nvarchar]

200


S53TESALAN_ADSOYAD

Teslim alan

[nvarchar]

200


S53TESLIM_ACIKLAMA

Teslim açıklaması

[nvarchar]

500


S53TESLIM_TARIHI

Teslim tarihi

[datetime]S53HEDEF_TARIH

Hedef teslim tarihi

[datetime]S53ATF_TARIH

ATF tarihi

[datetime]S53YUKLEME_TARIHI

Yükleme tarihi

[datetime]S53KOLINO

Koli numarası

[decimal]

10, 0

*

S53PLAKA

Plaka

[nvarchar]

50


S53SURUCUADI

Sürücü adı

[nvarchar]

500


S53SURUCUTEL

Sürücü telefonu

[nvarchar]

50


S53ITAR

İşlem tarihi

[datetime]

 

*

S53TMTR

Tamamlanma tarihi

[datetime]


*

S53STAT

Statü (0-işlenmedi 1-işlendi)

[tinyint]


*


 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Statu verisi aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir Statu verisi için ayrı processResult objesi döner .
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:ENT053_List>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <ENT053>

        <S53SIRKOD>01</S53SIRKOD>

        <S53SIPNO>SIPTEST101</S53SIPNO>

        <S53TAKIPNO>TAKIP1111</S53TAKIPNO>

        <S53TAKIP_SERI>TSERI11</S53TAKIP_SERI>

        <S53DRM_KOD>DURUM</S53DRM_KOD>

        <S53DRM_ACIKLAMA>TESLIM DURUM ACIKLAMA</S53DRM_ACIKLAMA>

        <S53TESLIM_ADSOYAD>TESLIM EDEN</S53TESLIM_ADSOYAD>

        <S53TESALAN_ADSOYAD>TESLIM ALAN</S53TESALAN_ADSOYAD>

        <S53TESLIM_ACIKLAMA>TESLIM ACIKLAMA</S53TESLIM_ACIKLAMA>

        <S53TESLIM_TARIHI>2020-05-23T12:12:12</S53TESLIM_TARIHI>

        <S53HEDEF_TARIH>2020-05-23T12:12:12</S53HEDEF_TARIH>

        <S53HKOD>H11</S53HKOD>

        <S53SIPTIPI>0</S53SIPTIPI>

        <S53ATF_TARIH>2020-05-23T12:12:12</S53ATF_TARIH>

        <S53KOLINO>111</S53KOLINO>

        <S53YUKLEME_TARIHI>2020-05-23T12:12:12</S53YUKLEME_TARIHI>

        <S53PLAKA>34PLK3434</S53PLAKA>

        <S53SURUCUADI>SURUCU</S53SURUCUADI>

        <S53SURUCUTEL>5555555555</S53SURUCUTEL>

      </ENT053>

    </axat:ENT053_List>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>0</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>SIPTEST101</EntityCode>

        <EntitySubCode>TAKIP1111</EntitySubCode>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#