Method Adı : addFirmAddress

  • Kullanım Amacı :

Axata WMS sistemine Firma Adres ana verisi eklemek için kullanılır .

  • Entegrasyon Tabloları :


Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT002_ADR

Host_to_WMS

Ana veriler

Firma adres bilgileri

  • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT002_ADR
Tablo Açıklaması :

Firma adres bilgileri
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S02ID

Identity

[bigint]

 

 

S02SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

4

*

S02BAYK

Firma kodu

[nvarchar]

50

*

S02SIRA

Adres sıra no

[nvarchar]

2

*

S02ADR1

Adres 1

[nvarchar]

50


S02ADR2

Adres 2

[nvarchar]

50


S02ADR3

Adres 3

[nvarchar]

50


S02UKOD

Ülke kodu

[nvarchar]

3


S02IKOD

İl kodu

[nvarchar]

3


S02ILCK

İlçe kodu

[nvarchar]

10


S02SEMT

Semt kodu

[nvarchar]

50


S02PKOD

Posta kodu

[nvarchar]

10


S02ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S02IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0


S02ERP_ID

ERP ID

[bigint]S02LNG

Enlem

[float]S02LTD

Boylam

[float]S02RNOD


[nvarchar]

50  • Kullanım Şekli :
    • Birden fazla Adres aynı anda gönderilebilir .
    • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
    • Her bir Adres için ayrı processResult objesi döner .
    • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
    • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.


  • Örnek XML
    • Request :

<soapenv:Envelope

       xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

       xmlns:tem="http://tempuri.org/"

       xmlns:axat="http://axatawms"

       xmlns:wms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:FirmAddressList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <wms:FirmAddress>

        <wms:ENT002_ADR>

          <S02SKOD>01</S02SKOD>

          <S02BAYK>MDENEME101</S02BAYK>

          <S02SIRA>01</S02SIRA>

          <S02ADR1>ADRES1</S02ADR1>

          <S02ADR2>ADRES2</S02ADR2>

          <S02ADR3>ADRES3</S02ADR3>

          <S02UKOD>TR</S02UKOD>

          <S02IKOD>34</S02IKOD>

          <S02ILCK>111</S02ILCK>

          <S02PKOD>41400</S02PKOD>

          <S02ITAR>20200523</S02ITAR>

          <S02IZMN>121314</S02IZMN>

          <S02SEMT>SEMT</S02SEMT>

          <ERP_ID>0</ERP_ID>

          <S02LNG>0</S02LNG>

          <S02LTD>0</S02LTD>

        </wms:ENT002_ADR>

      </wms:FirmAddress>

    </axat:FirmAddressList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

    • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>13205</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>MDENEME101</EntityCode>

        <EntitySubCode>01</EntitySubCode>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


  • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#