Method Adı : addFirmMaster

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS sistemine Firma Ana verisi eklemek için kullanılır .

 • Entegrasyon Tablosu :


Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT002

Host_to_WMS

Ana veriler

Firma Ana Verileri Master

ENT002_PROP

Host_to_WMS

Ana veri özellik

Firma Ana Verileri PROP

 • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT002
Tablo Açıklaması :

Firma master
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S02ID

Identity

[bigint]

 

 

S02SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S02BAYK

Firma kodu

[nvarchar]

50

*

S02OKOD

Özel kod

[nvarchar]

50


S02RKOD

Referans bayi kodu

[nvarchar]

50


S02BAYT

Firma tipi 0-Müşteri 1-Malveren 2-Hepsi

[decimal]

1, 0

*

S02MGRP

Grup kodu

[nvarchar]

50


S02MUSK

Firma kısa adı

[nvarchar]

100

*

S02MUSA

Firma tanımı

[nvarchar]

100

*

S02ADR1

Adres 1

[nvarchar]

100


S02ADR2

Adres 2

[nvarchar]

100


S02ADR3

Adres 3

[nvarchar]

100


S02PKOD

Posta kodu

[nvarchar]

10


S02UKOD

Ülke kodu

[nvarchar]

3


S02IKOD

İl kodu

[nvarchar]

3


S02ILCK

İlçe kodu

[nvarchar]

10


S02SEMT

Semt kodu

[nvarchar]

50


S02TEL1

Telefon 1

[nvarchar]

50


S02TEL2

Telefon 2

[nvarchar]

50


S02TEL3

Telefon 3

[nvarchar]

50


S02FAX

Fax

[nvarchar]

50


S02YET1

Yetkili 1

[nvarchar]

100


S02YET2

Yetkili 2

[nvarchar]

100


S02VERD

Vergi dairesi

[nvarchar]

200


S02VERN

Vergi numarası

[nvarchar]

20


S02BKOD

Bölge kodu

[nvarchar]

50


S02BLKJ

Blokaj "1"

[nvarchar]

1


S02IPTK

İptal Kodu (1-İptal)

[decimal]

1, 0


S02EIEN

elektronik irsaliye indikatörü (1-evet 0-hayır)

[decimal]

1, 0


S02EMAIL

e-mail adresi

[nvarchar]

1000


S02ENT1

Entegrayon verisi 1

[nvarchar]

50


S02ENT2

Entegrayon verisi 2

[nvarchar]

50


S02ENT3

Entegrayon verisi 3

[nvarchar]

50


S02MFIFO

Müşteri FIFO kullanımı

[tinyint]S02GLNNO

GLN numarası

[nvarchar]

50


S02IRSFRM

İrsaliye formatı

[nvarchar]

50


S02ELFAT

Elektronik fatura indikatörü (1-evet 0-hayır)

[tinyint]S02ISMM

Maliyet merkezi mi ? (1-evet 0-hayır)

[tinyint]S02SRENGEL

Çıkışta seri okutmayı engelle (1-evet 0-hayır)

[tinyint]S02YTENGEL

İleri tarihli ürün çıkışını engelle (1-evet 0-hayır)

[tinyint]S02ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S02IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0


S02HTIP

Serbest alan

[nvarchar]

20


S02HNUM

Serbest alan

[decimal]

20, 0Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT002_PROP
Tablo Açıklaması :

Firma özellikleri
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S02ID

Identity

[bigint]

 

 

S02SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S02BAYK

Firma kodu

[nvarchar]

50

*

S02PROP

Özellik kodu

[smallint]


*

S02VAL1

Özellik değeri 1

[nvarchar]

100


S02VAL2

Özellik değeri 2

[datetime]S02VAL3

Özellik değeri 3

[float]S02ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S02IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Firma aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir Firma için ayrı processResult objesi döner .


 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms" xmlns:wms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password/>

    <axat:FirmMasterList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <wms:FirmMaster>

        <wms:ENT002>

          <S02SKOD>01</S02SKOD>

          <S02BAYK>MDENEME101</S02BAYK>

          <S02RKOD>REFKOD</S02RKOD>

          <S02BAYT>2</S02BAYT>

          <S02MGRP>0001</S02MGRP>

          <S02MUSK>DENEME TİC</S02MUSK>

          <S02MUSA>DENEME TİCARET AŞ</S02MUSA>

          <S02ADR1>ADRES1</S02ADR1>

          <S02ADR2>ADRES1</S02ADR2>

          <S02ADR3>ADRES1</S02ADR3>

          <S02PKOD>PKOD</S02PKOD>

          <S02UKOD>TR</S02UKOD>

          <S02IKOD>34</S02IKOD>

          <S02TEL1>2122122212</S02TEL1>

          <S02TEL2>5555555555</S02TEL2>

          <S02TEL3>1122334455</S02TEL3>

          <S02FAX>2121234567</S02FAX>

          <S02YET1>YETKILI1</S02YET1>

          <S02YET2>YETKILI2</S02YET2>

          <S02VERD>VERGI DAIRESI</S02VERD>

          <S02VERN>VERGINO</S02VERN>

          <S02BKOD>BOLGE</S02BKOD>

          <S02BLKJ>0</S02BLKJ>

          <S02IPTK>0</S02IPTK>

          <S02EIEN>0</S02EIEN>

          <S02EMAIL>ABC@BCD</S02EMAIL>

          <S02HNUM>0</S02HNUM>

          <S02ITAR>20200523</S02ITAR>

          <S02IZMN>121212</S02IZMN>

          <S02ILCK>ILCEKOD</S02ILCK>

          <S02SEMT>SEMTKOD</S02SEMT>

          <S02MFIFO>0</S02MFIFO>

          <S02ISMM>0</S02ISMM>

          <S02ELFAT>0</S02ELFAT>

        </wms:ENT002>

        <wms:ENT002_PROP>

          <S02SKOD>01</S02SKOD>

          <S02BAYK>MDENEME101</S02BAYK>

          <S02PROP>101</S02PROP>

          <S02VAL1>11111</S02VAL1>

        </wms:ENT002_PROP>

      </wms:FirmMaster>

    </axat:FirmMasterList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>21006</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>MDENEME101</EntityCode>

        <EntitySubCode i:nil="true"/>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#