Method Adı : addSKUMaster

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS sistemine SKU Ana verileri ve SKU Barkod, Unit (Birim), Palet, SKU özelliklerini aynı anda eklemek için kullanılır .

ENT004 dışındaki tablolar boş gönderilebilir . Diğer özellikleri eklemek için farklı methodlar mevcuttur.

 • Entegrasyon Tablosu :


Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT004

Host_to_WMS

Ana veriler

SKU Ana Bilgileri

ENT003

Host_to_WMS

Barkod

SKU Barkod Bilgileri

ENT004_UNIT

Host_to_WMS

Unit (Birim)

SKU Unit Bilgileri

ENT004_PL

Host_to_WMS

Palet

SKU Palet Özellik Bilgileri

ENT004_PROP

Host_to_WMS

Özellik

SKU Özellik Bilgileri

 • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT004
Tablo Açıklaması :

SKU master
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S04ID

Identity

[bigint]

 

 

S04SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S04MKOD

SKU kodu

[nvarchar]

50

*

S04KTAN

Kısa tanım

[nvarchar]

20

*

S04UTAN

Uzun tanım

[nvarchar]

100

*

S04SNFK

Sınıflandırma kodu

[nvarchar]

100


S04MGRP

Grup kodu

[nvarchar]

100


S04MKBR

Küçük birim

[nvarchar]

3

*

S04MBBR

Büyük birim

[nvarchar]

3

*

S04BKOR

Büyük/küçük oranı

[decimal]

15, 3

*

S04PSTAN

--

[decimal]

15, 3


S04AGRL

Brüt ağırlık (gr)

[decimal]

15, 3


S04NETA

Net ağırlık (gr)

[decimal]

15, 3


S04EN

En (mm)

[decimal]

15, 3


S04BOY

Boy (mm)

[decimal]

15, 3


S04YUK

Yükseklik (mm)

[decimal]

15, 3


S04PUAN

Desi

[float]S04HTIP

Serbest alan

[nvarchar]

20


S04HNUM

Serbest alan

[decimal]

20, 0


S04ROMUR

Raf ömrü (gün)

[decimal]

5, 0


S04SKTAR

Sakıncalı sevk süresi (gün)

[decimal]

5, 0


S04RAFUY

Raf ömrü uyarı 1 (gün)

[smallint]S04RAFUY2

Raf ömrü uyarı 2 (gün)

[smallint]S04KKONT

Kalite Kontrol (0 yok, 1 var)

[nvarchar]

1


S04LOT

Lot 1 Kullanımı(0 yok, 1 serbest,2 zorunlu)

[nvarchar]

1


S04LOT2

Lot 2 Kullanımı(0 yok, 1 serbest,2 zorunlu)

[tinyint]S04LOT3

Lot 3 Kullanımı(0 yok, 1 serbest,2 zorunlu)

[tinyint]S04PALTIP

Standart palet tipi

[nvarchar]

2


S04KULBRM

Kullanılan birim 0-küçük birim 1-büyük birim

[tinyint]

 


S04GTKON

Giriş tarihi kontrolü 0-Üretim 1-SK.Tarihi

[tinyint]S04SERI

Seri no 1 kullanımı 0-Hayır 1-Giriş/Çıkış 2-Çıkış

[tinyint]S04SERI2

Seri no 2 kullanımı 0-Hayır 1-Giriş/Çıkış 2-Çıkış
S04SERI3

Seri no 3 kullanımı 0-Hayır 1-Giriş/Çıkış 2-Çıkış
S04DSIM

Değişken SIM 0-Hayır 1-Ağırlık 2-Değişken SİM

[tinyint]S04FIFO

Rotasyon şekli 0-FIFO yok 1-FIFO 2-FEFO

[tinyint]S04FOFF

FIFO Offset süresi (gün)

[decimal]

3, 0


S04FOFFE

FIFO Eksi Offset (gün)

[decimal]

3, 0


S04DBSUR

Depoda bekleme süresi (gün)

[decimal]

5, 0


S04KARAN

Karantina süresi (saat)

[decimal]

3, 0


S04IKOD

İşlem kodu 0-Aktif 1-Giriş Askısı 2-Çıkış Askısı 3-Genel Askı

[tinyint]S04SERTIP

Seri 1 tekillik kontrolü 0-yok 1-var

[tinyint]S04SERI2UN

Seri 2 tekillik kontrolü 0-yok 1-var

[tinyint]S04SERI3UN

Seri 3 tekillik kontrolü 0-yok 1-var

[tinyint]S04OND

Ondalık girişine izin ver 0-hayır 1-evet

[tinyint]S04ENT1

Serbest alan

[nvarchar]

50


S04ENT2

Serbest alan

[nvarchar]

50


S04ENT3

Serbest alan

[nvarchar]

50


S04GTIN

SKU GTIN numarası

[nvarchar]

50


S04SRHVZ

Seri havuz kullanımı 0-hayır 1-evet

[tinyint]S041B1SCAN

Girişte birerli okutmaya izin ver S041B1SCAN

[tinyint]S04C1B1SCAN

Çıkışta birerli okutmaya izin ver S041B1SCAN

[tinyint]S04CUBISCAN

CUBIC Scan kontrolü

[bit]S04OVERSIZE

Büyük ürün kontrolü

[bit]S04SIOC

Kendi ambalajı ile sevk et kontrolü

[bit]S04HISEC

Değerli ürün kontrolü

[bit]S04HAZMAT

Tehlikeli ürün kontrolü

[bit]S04FRAGILE

Kırılabilir ürün kontrolü

[bit]S042DBARUSE

2D Barkod Kullanımı

[bit]S04IZLN


[int]S04ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S04IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0
Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT004_UNIT
Tablo Açıklaması :

SKU çoklu birim
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S04ID

Identity

[bigint]S04SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

4

*

S04MKOD

SKU kodu

[nvarchar]

50

*

S04BKOD

Birim kodu

[nvarchar]

3

*

S04AKOD

Depo kodu

[nvarchar]

2


S04CARP

İçerik miktarı

[float]


*

S04TYPE

Tip (0-ana birim 1-diğer birim)

[tinyint]

 


S04GKUL

-

[tinyint]

 

*

S04IKUL

-

[tinyint]S04CKUL

-

[tinyint]S04DKUL

-

[tinyint]S04INT

-

[tinyint]S04OPTIP

-

[tinyint]S04EN

En (cm)

[decimal]

15,3


S04BOY

Boy (cm)

[decimal]

15,3


S04YUK

Yükseklik (cm)

[decimal]

15,3


S04NAGR

Net ağırlık (gr)

[decimal]

15,3


S04BAGR

brüt ağırlık (gr)

[decimal]

15,3


S04DESI

Desi

[float]S04DEFB

Standart koli mi (0-hayır, 1-evet)

[tinyint]S04RECTYPE

Kayıt tipi (1-delete 0-insert/update)

[tinyint]S04ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S04IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0


S04ERP_ID

Erp ID

[bigint]S04WMSSTAT


[tinyint]

Transaction tipi :

Host_to_WMS


 


Tablo Adı :

ENT003
Tablo Açıklaması :

SKU barkod bilgileri
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S03ID

Identity

[bigint]

 

 

S03SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S03MKOD

SKU kodu

[nvarchar]

50

*

S03BCODE

Barkod

[nvarchar]

100

*

S03ISDEF

Varsayılan mı ? 0-hayır 1-evet

[bit]S03ITIP

Kayıt Tipi 0-Yeni 1-Sil 2-Ürüne ait tüm barkodları sil

[decimal]

1,0


S03ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S03IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0


S03HTIP

Serbest alan

[nvarchar]

20


S03HNUM

Serbest alan

[decimal]

20, 0


S03UNIT

Birim

[nvarchar]

3


S03ERP_ID

Erp ID

[bigint]S03WMSSTAT


[tinyint]

Transaction tipi :

Host_to_WMS


 


Tablo Adı :

ENT004PL
Tablo Açıklaması :

SKU palet standartları
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S04ID

Identity

[bigint]

 

 

S04SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

4

*

S04DEPO

Depo kodu

[nvarchar]

4


S04MKOD

SKU kodu

[nvarchar]

50

*

S04PALTIP

Palet Tipi

[nvarchar]

2

*

S04PSTD

Palet Standardı

[decimal]

15,3

*

S04ITIP

Statü (0-aktif 1-pasif)

[int]ERP_ID


[bigint]S04LEVEL


[int]S04BIRIM


[nvarchar]

3


S04WMSSTAT


[tinyint]S04ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S04IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0
Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT004_PROP
Tablo Açıklaması :

SKU master ek özellikler
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S04ID

Identity

[bigint]

 

 

S04SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

4

*

S04MKOD

SKU kodu

[nvarchar]

50

*

S04PROP

Özellik kodu

[smallint]

 

*

S04VAL1

Özellik değeri 1

[nvarchar]

200

*

S04VAL2

Özellik değeri 2

[datetime]

 

*

S04VAL3

Özellik değeri 3

[float]

 

*

S04ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S04IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0


S04ERP_ID

Erp ID

[bigint]S04TMZM


[datetime] • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla SKU bilgisi aynı anda gönderilebilir .
  • Her SKU kendi içinde birden fazla alt özellik (Barkod,Unit,Palet,Prop) tablosu içerebilir.
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir SKU için ayrı processResult objesi döner .


 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms" xmlns:wms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models.SKUMaster">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:SKUMasterList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <wms:SKUMaster>

        <wms:ENT004>

          <S04SKOD>01</S04SKOD>

          <S04MKOD>DENEMESKU</S04MKOD>

          <S04KTAN>DENEME SKU TANIM</S04KTAN>

          <S04UTAN>DENEME SKU UZUN TANIM</S04UTAN>

          <S04SNFK>TEXTIL</S04SNFK>

          <S04MGRP>AYAKKABI</S04MGRP>

          <S04MKBR>ADT</S04MKBR>

          <S04MBBR>KOL</S04MBBR>

          <S04BKOR>10</S04BKOR>

          <S04PSTAN>0</S04PSTAN>

          <S04AGRL>100</S04AGRL>

          <S04NETA>80</S04NETA>

          <S04EN>10</S04EN>

          <S04BOY>20</S04BOY>

          <S04YUK>15</S04YUK>

          <S04PUAN>12233</S04PUAN>

        </wms:ENT004>

        <wms:ENT003_List>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <ENT003>

            <S03SKOD>01</S03SKOD>

            <S03MKOD>DENEMESKU</S03MKOD>

            <S03BCODE>B0101010101</S03BCODE>

            <S03ISDEF>0</S03ISDEF>

            <S03ITIP>1</S03ITIP>

            <S03ITAR>20200523</S03ITAR>

            <S03IZMN>121212</S03IZMN>

          </ENT003>

        </wms:ENT003_List>

        <wms:ENT004_UNIT_List>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <ENT004_UNIT>

            <S04SKOD>01</S04SKOD>

            <S04MKOD>DENEMESKU</S04MKOD>

            <S04BKOD>ADT</S04BKOD>

            <S04AKOD>01</S04AKOD>

            <S04CARP>15</S04CARP>

            <S04TYPE>1</S04TYPE>

            <S04GKUL>0</S04GKUL>

            <S04IKUL>0</S04IKUL>

            <S04CKUL>0</S04CKUL>

            <S04DKUL>0</S04DKUL>

          </ENT004_UNIT>

        </wms:ENT004_UNIT_List>

        <wms:ENT004PL_List>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <ENT004PL>

            <S04SKOD>01</S04SKOD>

            <S04DEPO>01</S04DEPO>

            <S04MKOD>DENEMESKU</S04MKOD>

            <S04PALTIP>10</S04PALTIP>

            <S04PSTD>84</S04PSTD>

            <S04ITIP>1</S04ITIP>

            <S04ITAR>20200523</S04ITAR>

            <S04IZMN>121212</S04IZMN>

          </ENT004PL>

        </wms:ENT004PL_List>

        <wms:ENT004_PROP_List>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <ENT004_PROP>

            <S04SKOD>01</S04SKOD>

            <S04MKOD>DENEMESKU</S04MKOD>

            <S04PROP>101</S04PROP>

            <S04VAL1>1111</S04VAL1>

            <S04ITAR>20200523</S04ITAR>

            <S04IZMN>121212</S04IZMN>

          </ENT004_PROP>

        </wms:ENT004_PROP_List>

      </wms:SKUMaster>

    </axat:SKUMasterList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>11332</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>DENEMESKU</EntityCode>

        <EntitySubCode i:nil="true"/>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#