Method Adı : addInboundPalletFull

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sistemine Giriş Palet Verisi eklemek için kullanılır .  Üretim girişleri için kullanılabilir.

 • Entegrasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT019

Host_to_WMS

Palet

Giriş Palet Ekleme Tablosu

ENT019_SERI

Host_to_WMS

Palet Seri

Giriş Palet Seri Detay Tablosu

ENT019_PROP

Host_to_WMS

Palet Özellik

Giriş Palet Özellik Tablosu

 • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction type :

Host_to_WMS
Table name :

ENT019
Explanation :

Üretimden giriş palet bilgileri entegrasyon tablosu
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S19SIRA

Unique ID (Identity)

[bigint]

 

 

S19PALN

Palet numarası

[decimal]

10,0

*

S19PYED

Serbest

[decimal]

10,0

 

S19ETKNO

Barkod etiket bilgisi

[nvarchar]

50


S19SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S19AKOD

Depo kodu

[nvarchar]

2

*

S19SKU

SKU kodu

[nvarchar]

50

*

S19LOT

Lot/Batch number -1-

[nvarchar]

50


S19LOT1

Lot/Batch number -2-

[nvarchar]

50


S19LOT2

Lot/Batch number -3-

[nvarchar]

50


S19MALIK

Malik

[nvarchar]

15


S19HTIP

Hareket tipi (101 - üretimden giriş)

[nvarchar]

3

*

S19MAKN

Makine kodu

[nvarchar]

50


S19TESS

Tesis kodu

[nvarchar]

50

 

S19UYER

Üretim yeri

[nvarchar]

50

 

S19PTIP

Palet tipi

[nvarchar]

2

*

S19UTAR

Üretim tarihi(YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0

*

S19UZMN

Üretim zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0

*

S19EXPD

SKT (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S19PTAR

Paletleme tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0

*

S19PZMN

Paletleme zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0

*

S19MIK

Miktar

[decimal]

15, 3

*

S19SIM

SİM

[decimal]

15, 3


S19AGR

Depo (kg)

[decimal]

15, 3

 

S19HAC

Hacim (m3)

[decimal]

15, 6

 

S19PUAN

Desi

[decimal]

15, 0

 

S19IPTK

İşlem tipi 0-insert/update 1-delete

[decimal]

1, 0


S19BELN

Belge numarası

[nvarchar]

20


S19BELT

Belge tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S19REDN

Red nedeni

[int]S19SIST

Sistem kodu

[nvarchar]

10


S19ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S19IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0
Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT019_SERI
Tablo Açıklaması :

Üretimden giriş palet bilgileri seri no detayı
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S19SIRA

Unique ID (Identity)

[bigint]

 

 

S19PALN

Palet Numarası

[decimal]

10,0

*

S19SERI

Seri numarası 1

[nvarchar]

100

*

S19SERI2

Seri numarası 2

[nvarchar]

100


S19SERI3

Seri numarası 3

[nvarchar]

100


S19SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S19SKU

SKU Kodu

[nvarchar]

50

*

S19LOT

Lot/Batch numarası 1

[nvarchar]

50

*

S19LOT2

Lot/Batch numarası 2

[nvarchar]

50


S19LOT3

Lot/Batch numarası 3

[nvarchar]

50


S19UTAR

Üretimi tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0

*

S19UZMN

Üretim zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0

*

S19UNO

Üretim numarası

[decimal]

13, 0

*

S19AGR

Ağırlık bilgisi (kg)

[decimal]

15, 3

*

S19SIM

SİM

[decimal]

15, 3


S19IPTK

İptal kodu (0-normal 1-iptal)

[decimal]

1, 0


S19HKOD

Hareket tipi

[nvarchar]

3


S19SIPN

Sipariş no

[nvarchar]

50


S19ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S19IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0
Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT019_PROP
Tablo Açıklaması :

Üretimden giriş palet özellikler
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S19ID

Identity

[bigint]

 

 

S19SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

4

*

S19MKOD

SKU kodu

[nvarchar]

50

*

S19PROP

Özellik kodu

[smallint]

 

*

S19VAL1

Özellik değeri 1

[nvarchar]

200


S19VAL2

Özellik değeri 2

[datetime]

 


S19VAL3

Özellik değeri 3

[float]

 


S19ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S19IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0


 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Palet verisi aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir Palet verisi için ayrı processResult objesi döner .
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:InboundPalletList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <ENT019>

        <S19PALN>11111122</S19PALN>

        <S19PYED>0</S19PYED>

        <S19SKU>01</S19SKU>

        <S19LOT></S19LOT>

        <S19LOT1></S19LOT1>

        <S19LOT2></S19LOT2>

        <S19MALIK>FMALIK1</S19MALIK>

        <S19HTIP>H22</S19HTIP>

        <S19MAKN>MAKN</S19MAKN>

        <S19TESS>TESIS</S19TESS>

        <S19UYER>URETIM YERI</S19UYER>

        <S19PTIP>P</S19PTIP>

        <S19SKOD>01</S19SKOD>

        <S19AKOD>01</S19AKOD>

        <S19UTAR>20200523</S19UTAR>

        <S19UZMN>121212</S19UZMN>

        <S19PTAR>20200523</S19PTAR>

        <S19PZMN>141414</S19PZMN>

        <S19MIK>22</S19MIK>

        <S19SIM>10</S19SIM>

        <S19AGR>123.123</S19AGR>

        <S19HAC>123123.23</S19HAC>

        <S19PUAN>123123.33</S19PUAN>

        <S19IPTK>0</S19IPTK>

        <S19BELN>BELGENO</S19BELN>

        <S19BELT>20200523</S19BELT>

        <S19REDN>0</S19REDN>

        <S19SIST></S19SIST>

        <S19ITAR>20200523</S19ITAR>

        <S19IZMN>111111</S19IZMN>

        <S19EXPD>20260405</S19EXPD>

      </ENT019>

    </axat:InboundPalletList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>59</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>11111122</EntityCode>

        <EntitySubCode>01</EntitySubCode>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#