Method Adı : addOutputDocument

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde Siparişlere (İrsaliye vb.) resim yüklemek için kullanılır .  

 • Entegrasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT000_DOC

Host_to_WMS

Döküman

Çıkış Sipariş Döküman Tablosu

 • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT000_DOC
Tablo Açıklaması :

Çıkış Sipariş Döküman Ekleme
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S00SKOD

Şirket Kodu

[nvarchar]

4

*

S00TESN

Sipariş Numarası (Unique)

[nvarchar]

50

*

S00URL

Döküman URL Link

[nvarchar]

1000

*

S00DATA

BASE64 dosya

[nvarchar]

max

*

S00DOCNAME

BASE64 dosya tipi

[nvarchar]

50

*

S00ITAR


[datetime]

50


S00ITMTR


[datetime]

 


S00STAT


[tinyint]

50


S00FNAME


[nvarchar]

100


S00SEQ


[int]S00KTIP

Kayıt türü 0-insert 1-delete

[int]       

 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Döküman bilgisi aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir Palet Blokaj verisi için ayrı processResult objesi döner .
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>test22</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:OutputDocumentList>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <ENT000_DOC>

        <S00SKOD>01</S00SKOD>

        <S00TESN>1122334455</S00TESN>

        <S00URL>http://URL</S00URL>

        <S00DATA>Döküman Data</S00DATA>

        <S00DOCNAME>Döküman Adı</S00DOCNAME>

        <S00STAT>0</S00STAT>

        <S00FNAME></S00FNAME>

        <S00SEQ>0</S00SEQ>

        <S00KTIP>0</S00KTIP>

      </ENT000_DOC>

    </axat:OutputDocumentList>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>11</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>1122334455</EntityCode>

        <EntitySubCode>Döküman Adı</EntitySubCode>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#