Method Adı : addPalletLotDateChange

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde Stok ta bulunan Paletlerin Lot ve Tarihlerini değiştirmek için kullanılır .  

 • Entegrasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT030

Host_to_WMS

Lot Tarih Değişiklik

Lot Tarih Değişiklik Tablosu

 • Entegrasyon Tablo Alanları :


Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT030
Tablo Açıklaması :

Lot/Tarih değişiklik işlemleri
Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S30ID

Unique ID (Identity)

[bigint]

 

 

S30PALN

Palet No

[decimal]

10, 0

*

S30LOT1_CHG

Lot1 verisi değişecek mi? 0-hayır 1-evet

[bit]

 

*

S30LOT1

Yeni Lot1

[nvarchar]

50

*

S30LOT2_CHG

Lot2 verisi değişecek mi? 0-hayır 1-evet

[bit]

 

*

S30LOT2

Yeni Lot2

[nvarchar]

50

*

S30LOT3_CHG

Lot3 verisi değişecek mi? 0-hayır 1-evet

[bit]

 

*

S30LOT3

Yeni Lot3

[nvarchar]

50

*

S30TAR_CHG

Tarih değişecek mi ? 0-hayır 1-evet

[bit]

 

*

S30UTAR

Yeni üretim tarihi YYYYMMDD

[decimal]

8, 0

*

S30SKT

Yeni SKT YYYYMMDD

[decimal]

8, 0

*

S30ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S30IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

6, 0


       

 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Değişilik verisi aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir Palet Blokaj verisi için ayrı processResult objesi döner .
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms" xmlns:axat1="http://axata">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>test22</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:ENT030_List>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <ENT030>

        <S30PALN>1122334455</S30PALN>

        <S30LOT1_CHG>1</S30LOT1_CHG>

        <S30LOT1>1111111</S30LOT1>

        <S30LOT2_CHG>0</S30LOT2_CHG>

        <S30LOT2></S30LOT2>

        <S30LOT3_CHG>0</S30LOT3_CHG>

        <S30LOT3></S30LOT3>

        <S30TAR_CHG>0</S30TAR_CHG>

      </ENT030>

    </axat:ENT030_List>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

        <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>13</EntityID>

        <EntityCompany/>

        <EntityCode>1122334455</EntityCode>

        <EntitySubCode i:nil="true"/>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResult>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#