Method Adı : addMultipleTransfer

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde Stok ilgi kayıtra Depo , SKU , LOT , Seri değişikliği yapmak için kullanılır .

 • Entegrasyon Tablosu :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT042

Host_to_WMS

Operasyon

Stok Bilgisi değiştime ve transfer tablosu

 • Entegrasyon Tablo Alanları :

   

Transaction tipi :

Host_to_WMS
Tablo Adı :

ENT042
Tablo Açıklaması :

Çoklu transfer/değiştirme siparişi


Field Name

Desc

Type

Len

Zorunlu

S42ID

Unique ID (Identity)

[bigint]S42SKOD

Şirket kodu

[nvarchar]

2

*

S42REQNO

Sipariş numarası

[nvarchar]

50

*

S42WHCHG

Depo değişecek mi ?

[bit]


*

S42SKUCHG

SKU kodu değişecek mi ?

[bit]


*

S42LOT1CHG

Lot1 değişecek mi ?

[bit]


*

S42LOT2CHG

Lot2 değişecek mi ?

[bit]


*

S42LOT3CHG

Lot 3 değişecek mi ?

[bit]


*

S42BLKCHG

Bloke değişecek mi ?

[bit]


*

S42FRDEPO

Kaynak depo kodu

[nvarchar]

2

*

S42FRSKU

Kaynak SKU

[nvarchar]

50

*

S42FRLOT1

Kaynak Lot 1

[nvarchar]

50

*

S42FRLOT2

Kaynak Lot 2

[nvarchar]

50

*

S42FRLOT3

Kaynak Lot 3

[nvarchar]

50

*

S42FRBLOKE

Kaynak bloke

[nvarchar]

2

*

S42TODEPO

Hedef depo

[nvarchar]

2

*

S42TOSKU

Hedef SKU

[nvarchar]

50

*

S42TOLOT1

Hedef Lot 1

[nvarchar]

50

*

S42TOLOT2

Hedef Lot 2

[nvarchar]

50

*

S42TOLOT3

Hedef Lot 3

[nvarchar]

50

*

S42TOBLOKE

Hedef bloke

[nvarchar]

2

*

S42MIKTAR

Miktar

[decimal]

15, 3

*

S42KTIP

Kayıt tipi (0-insert/update 1-iptal)

[tinyint]


*

S42REFNO

Referans numarası

[nvarchar]

50

*

S24SERI1CHG

Seri 1 değişecek mi ?

[bit]


*

S24SERI2CHG

Seri 2 değişecek mi ?

[bit]


*

S24SERI3CHG

Seri 3 değişecek mi ?

[bit]


*

S42FRSERI1

Kaynak seri 1

[nvarchar]

100

*

S42FRSERI2

Kaynak seri 2

[nvarchar]

100

*

S42FRSERI3

Kaynak seri 3

[nvarchar]

100

*

S42TOSERI1

Hedef seri 1

[nvarchar]

100

*

S42TOSERI2

Hedef seri 2

[nvarchar]

100

*

S42TOSERI3

Hedef seri 3

[nvarchar]

100

*

S42OTOISLE

otomatik işlensin

[bit]S42ITAR

İşlem tarihi (YYYYMMDD)

[decimal]

8, 0


S42IZMN

İşlem zamanı (HHMMSS)

[decimal]

8, 0


ERP_ID

ERP_ID numarası

[bigint]

6, 0
 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla SKU Blokaj verisi aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum gönderi sayısı sınırlıdır (Parametrik).
  • Her bir SKU Blokaj verisi için ayrı processResult objesi döner .
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:axat="http://axatawms">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <axat:ENT042_List>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <ENT042>

        <S42SKOD>01</S42SKOD>

        <S42REQNO>111111</S42REQNO>

        <S42WHCHG>0</S42WHCHG>

        <S42SKUCHG>0</S42SKUCHG>

        <S42LOT1CHG>1</S42LOT1CHG>

        <S42LOT2CHG>0</S42LOT2CHG>

        <S42LOT3CHG>0</S42LOT3CHG>

        <S42BLKCHG>0</S42BLKCHG>

        <S42FRDEPO>01</S42FRDEPO>

        <S42FRSKU>URN10</S42FRSKU>

        <S42FRLOT1>11</S42FRLOT1>

        <S42FRLOT2></S42FRLOT2>

        <S42FRLOT3></S42FRLOT3>

        <S42FRBLOKE></S42FRBLOKE>

        <S42TODEPO>01</S42TODEPO>

        <S42TOSKU>URN10</S42TOSKU>

        <S42TOLOT1>12</S42TOLOT1>

        <S42TOLOT2></S42TOLOT2>

        <S42TOLOT3></S42TOLOT3>

        <S42TOBLOKE></S42TOBLOKE>

        <S42MIKTAR>50.000</S42MIKTAR>

        <S42KTIP>1</S42KTIP>

        <S42ITAR>20201020</S42ITAR>

        <S42IZMN>121212</S42IZMN>

        <S24SERI1CHG>0</S24SERI1CHG>

        <S24SERI2CHG>0</S24SERI2CHG>

        <S24SERI3CHG>0</S24SERI3CHG>

        <S42FRSERI1></S42FRSERI1>

        <S42FRSERI2></S42FRSERI2>

        <S42FRSERI3></S42FRSERI3>

        <S42TOSERI1></S42TOSERI1>

        <S42TOSERI2></S42TOSERI2>

        <S42TOSERI3></S42TOSERI3>

        <S42OTOISLE>0</S42OTOISLE>

        <S42REFNO></S42REFNO>

        <ERP_ID>0</ERP_ID>

      </ENT042>

    </axat:ENT042_List>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <processResultList xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ProcessResult>

 <LogState>0</LogState>

        <LogMessage>Success</LogMessage>

        <EntityID>13</EntityID>

        <EntityCompany>01</EntityCompany>

        <EntityCode>111111</EntityCode>

        <EntitySubCode i:nil="true"/>

        <HeaderExt1 i:nil="true"/>

        <HeaderExt2 i:nil="true"/>

        <HeaderExt3 i:nil="true"/>

        <ResultItems/>

      </ProcessResult>

    </processResultList>

  </s:Body>

</s:Envelope>


 • Örnek c# Kodu :

       Örnek Add Method Kodu C#