Method Adı : getInboundATFList

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde yaratılan ATF işlemlerini verilen kriterlere göre sorgulamak için kullanılır . ATF detayları ile birlikte (Varsa) Alınan Seri nolar detayını da ENT005Serial_List Segmentinde döndürür.

 • Dönüş Entegrasyon Tabloları :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT016_IRS

Host to WMS

Giriş Sipariş

Giriş İrsaliye Master

ENT005_SERIAL

Host to WMS

Giriş Sipariş

Giriş İrsaliye Mal Kabul Seri Detay


 • Sorgulama isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

Axata Tablo - Alan

CompanyCode

Şirket Kodu

Yok

ENT016_IRS-S16SKOD

WarehouseCode

Depo Kodu

Yok

ENT016_IRS-S16AKOD

OrderNumber

Sipariş Numarası

Yok

ENT016_IRS-S16SIPN

Firma

Müşteri Kodu

Yok

ENT016_IRS-S16FIRM

MovementType

Hareket Türü

Yok

ENT016_IRS-S16HKOD

Status

Durum

(ENT016_IRS - S16STAT) Yok (0 = İşlenmedi Yeni Kayıt ) , (1,2,3...sürece göre değişen statü değerleridir)

ENT016_IRS-S16STAT

Type

Tip

Yok

-


 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Filtre alanı aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum geri dönüş satır sayısı sınırlıdır (Parametrik).


 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <InboundDeliveryQuery>

      <CompanyCode>01</CompanyCode>

      <WarehouseCode>01</WarehouseCode>

      <OrderNumber>000000000000027</OrderNumber>

      <Firma></Firma>

      <MovementType></MovementType>

      <Type></Type>

      <Status>0</Status>

    </InboundDeliveryQuery>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <InboundATFList xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <a:InboundATF>

        <a:ENT016_IRS>

          <S16SIRA>97</S16SIRA>

          <S16STAT>0</S16STAT>

          <S16SKOD>01</S16SKOD>

          <S16HKOD>108</S16HKOD>

          <S16AKOD>01</S16AKOD>

          <S16IRSN>12A1411</S16IRSN>

          <S16IRST>20151005</S16IRST>

          <S16FIRM>1</S16FIRM>

          <S16MALIK/>

          <S16SIPN>000000000000027</S16SIPN>

          <S16KALN>1</S16KALN>

          <S16REFN/>

          <S16SKU>URN1</S16SKU>

          <S16LOT/>

          <S16LOT2/>

          <S16LOT3/>

          <S16SMIK>2.000</S16SMIK>

          <S16MIKT>2.000</S16MIKT>

          <S16SIM>0.000</S16SIM>

          <S16TMIK>0.000</S16TMIK>

          <S16IRSM>0.000</S16IRSM>

          <S16ATFN>181</S16ATFN>

          <S16ATFT>20161020</S16ATFT>

          <S16ATFT2>1899-12-30T00:00:00</S16ATFT2>

          <S16EHKD/>

          <S16AGR>0.000</S16AGR>

          <S16HAC>0.000000</S16HAC>

          <S16DESI>0</S16DESI>

          <S16MAKK/>

          <S16TESS/>

          <S16UYER/>

          <S16ITAR>20161020</S16ITAR>

          <S16IZMN>115307</S16IZMN>

          <S16TMTR>0</S16TMTR>

          <S16TMZM>0</S16TMZM>

          <S16FNAME i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationCode i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationDate i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationStatus i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationStatusDescription i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationContent i:nil="true"/>

        </a:ENT016_IRS>

        <a:ENT005Serial_List/>

      </a:InboundATF>

      <a:InboundATF>

        <a:ENT016_IRS>

          <S16SIRA>98</S16SIRA>

          <S16STAT>0</S16STAT>

          <S16SKOD>01</S16SKOD>

          <S16HKOD>108</S16HKOD>

          <S16AKOD>01</S16AKOD>

          <S16IRSN>12A1411</S16IRSN>

          <S16IRST>20151005</S16IRST>

          <S16FIRM>1</S16FIRM>

          <S16MALIK/>

          <S16SIPN>000000000000027</S16SIPN>

          <S16KALN>3</S16KALN>

          <S16REFN/>

          <S16SKU>URN1</S16SKU>

          <S16LOT/>

          <S16LOT2/>

          <S16LOT3/>

          <S16SMIK>1.000</S16SMIK>

          <S16MIKT>1.000</S16MIKT>

          <S16SIM>0.000</S16SIM>

          <S16TMIK>0.000</S16TMIK>

          <S16IRSM>0.000</S16IRSM>

          <S16ATFN>181</S16ATFN>

          <S16ATFT>20161020</S16ATFT>

          <S16ATFT2>1899-12-30T00:00:00</S16ATFT2>

          <S16EHKD/>

          <S16AGR>0.000</S16AGR>

          <S16HAC>0.000000</S16HAC>

          <S16DESI>0</S16DESI>

          <S16MAKK/>

          <S16TESS/>

          <S16UYER/>

          <S16ITAR>20161020</S16ITAR>

          <S16IZMN>115307</S16IZMN>

          <S16TMTR>0</S16TMTR>

          <S16TMZM>0</S16TMZM>

          <S16FNAME i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationCode i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationDate i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationStatus i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationStatusDescription i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationContent i:nil="true"/>

        </a:ENT016_IRS>

        <a:ENT005Serial_List/>

      </a:InboundATF>

      <a:InboundATF>

        <a:ENT016_IRS>

          <S16SIRA>99</S16SIRA>

          <S16STAT>0</S16STAT>

          <S16SKOD>01</S16SKOD>

          <S16HKOD>108</S16HKOD>

          <S16AKOD>01</S16AKOD>

          <S16IRSN>12A1411</S16IRSN>

          <S16IRST>20151005</S16IRST>

          <S16FIRM>1</S16FIRM>

          <S16MALIK/>

          <S16SIPN>000000000000027</S16SIPN>

          <S16KALN>EX_00001</S16KALN>

          <S16REFN/>

          <S16SKU>44444444</S16SKU>

          <S16LOT/>

          <S16LOT2/>

          <S16LOT3/>

          <S16SMIK>1.000</S16SMIK>

          <S16MIKT>1.000</S16MIKT>

          <S16SIM>0.000</S16SIM>

          <S16TMIK>0.000</S16TMIK>

          <S16IRSM>0.000</S16IRSM>

          <S16ATFN>181</S16ATFN>

          <S16ATFT>20161020</S16ATFT>

          <S16ATFT2>1899-12-30T00:00:00</S16ATFT2>

          <S16EHKD/>

          <S16AGR>0.000</S16AGR>

          <S16HAC>0.000000</S16HAC>

          <S16DESI>0</S16DESI>

          <S16MAKK/>

          <S16TESS/>

          <S16UYER/>

          <S16ITAR>20161020</S16ITAR>

          <S16IZMN>115307</S16IZMN>

          <S16TMTR>0</S16TMTR>

          <S16TMZM>0</S16TMZM>

          <S16FNAME i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationCode i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationDate i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationStatus i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationStatusDescription i:nil="true"/>

          <S16GT_IntegrationContent i:nil="true"/>

        </a:ENT016_IRS>

        <a:ENT005Serial_List/>

      </a:InboundATF>

    </InboundATFList>

  </s:Body>

</s:Envelope>