Method Adı : getOutboundOrderList

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde yaratılan Çıkış Siparişlerini verilen kriterlere göre sorgulamak için kullanılır

 • Dönüş Entegrasyon Tabloları :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

SIPMASTER

WMS to Host

Çıkış Sipariş

Çıkış Sipariş Master

SIPDETAIL

WMS to Host

Çıkış Sipariş

Çıkış Sipariş Detay

SIPMASTER_PROP

WMS to Host

Çıkış Sipariş

Çıkış Sipariş Master Prop  

 • Sorgulama isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

Axata Tablo - Alan

CompanyCode

Şirket Kodu

Yok

SIPMASTER-SMSIRK

WarehouseCode

Depo Kodu

Yok

SIPMASTER-SMDAGK

OrderNumber

Sipariş Numarası

Yok

SIPMASTER-SMSIPN

Firma

Müşteri Kodu

Yok

SIPMASTER-SMCHKD

MovementType

Hareket Türü

Yok

SIPMASTER-SMSPST

YuklemeNo

Yükleme Numarası

Yok

SIPMASTER-SMYUKN

Status

Durum

(ENT006 - S06STAT) Yok (0 = İşlenmedi Yeni Kayıt )  , (1,2,3...sürece göre değişen statü değerleridir)

SIPMASTER-SMSPST

Type

Tip

Yok

-


 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Filtre alanı aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum geri dönüş satır sayısı sınırlıdır (Parametrik).
 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <OutboundDeliveryQuery>

      <CompanyCode>01</CompanyCode>

      <WarehouseCode>01</WarehouseCode>

      <OrderNumber>0000004360</OrderNumber>

      <Firma></Firma>

      <MovementType></MovementType>

      <Status>2</Status>

      <YuklemeNo></YuklemeNo>

      <Type></Type>

    </OutboundDeliveryQuery>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <OutboundOrderList xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models.Outbound" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <a:OutboundOrderV2>

        <a:SIPMASTER>

          <SMSIRK>01</SMSIRK>

          <SMSIPN>0000004360</SMSIPN>

          <SMSIPY>0000004360</SMSIPY>

          <SMSORG/>

          <SMDAGK>01</SMDAGK>

          <SMCHKD>200</SMCHKD>

          <SMHARK>X11</SMHARK>

          <SMBAYK>167145</SMBAYK>

          <SMTESB>167145</SMTESB>

          <SMNAKK/>

          <SMBADR/>

          <SMSIPT>20200406</SMSIPT>

          <SMTEST>20200406</SMTEST>

          <SMTESZ/>

          <SMMSIP/>

          <SMRKNT>0</SMRKNT>

          <SMSTIP>0</SMSTIP>

          <SMTESS>N</SMTESS>

          <SMTELN/>

          <SMSIPA>ADMIN</SMSIPA>

          <SMSIPS/>

          <SMARC1/>

          <SMARC2/>

          <SMNOTB/>

          <SMINT1/>

          <SMINT2/>

          <SMYUKN>3947</SMYUKN>

          <SMKOLI i:nil="true"/>

          <SMCRDT>20200406</SMCRDT>

          <SMCRTM>0</SMCRTM>

          <SMLUPD>20200504</SMLUPD>

          <SMLUPT>143927</SMLUPT>

          <SMLUPU>ADMIN</SMLUPU>

          <SMSPST>2</SMSPST>

          <SMMALK>1003</SMMALK>

          <SMKALS>0</SMKALS>

          <SMSIST/>

          <SMTMID>0</SMTMID>

          <SMEMID>0</SMEMID>

          <SMTDEP/>

          <SMATFN>0</SMATFN>

          <SMTTIN>0</SMTTIN>

          <SMPLK/>

          <SMORIGIN>0</SMORIGIN>

          <SMIADE>0</SMIADE>

          <SMIDATE i:nil="true"/>

          <SMIPER i:nil="true"/>

          <SMPRIO i:nil="true"/>

          <SMDMAIL>0</SMDMAIL>

          <SMALLOAD>0</SMALLOAD>

          <SMMONY>0</SMMONY>

          <SMMONT i:nil="true"/>

          <SMIMONY>0</SMIMONY>

          <SMIMONT i:nil="true"/>

          <SMISTAT i:nil="true"/>

          <SMISTAT_Date i:nil="true"/>

          <SMISTAT_UserID i:nil="true"/>

          <SMTMS i:nil="true"/>

          <SMTMSDATE i:nil="true"/>

          <SMEWAYSTAT i:nil="true"/>

          <SMEWAYDATE i:nil="true"/>

          <id>1602</id>

          <SMEXIRSNO>0</SMEXIRSNO>

          <SMSEFERNO/>

          <SMLCOUNT>0</SMLCOUNT>

          <SMPLK2/>

          <SMDLVSTAT>0</SMDLVSTAT>

          <SMDLVDATE i:nil="true"/>

          <cr_date i:nil="true"/>

          <trn_status>0</trn_status>

          <is_ent_2_virtual_vw i:nil="true"/>

        </a:SIPMASTER>

        <a:SIPDETAIL_List>

          <SIPDETAIL>

            <SDSIRK>01</SDSIRK>

            <SDSIPN>0000004360</SDSIPN>

            <SDKALN>000001</SDKALN>

            <SDUKAL/>

            <SDFRDP/>

            <SDSTKD>000000014000025</SDSTKD>

            <SDLOTN>111111111111111111111111111111</SDLOTN>

            <SDLOTN2>1</SDLOTN2>

            <SDLOTN3/>

            <SDMIKI>1.000</SDMIKI>

            <SDMIKIS>1.000</SDMIKIS>

            <SDMIKIT>1.000</SDMIKIT>

            <SDMIKO>0.000</SDMIKO>

            <SDMIKOS>0.000</SDMIKOS>

            <SDMIKOT>0.000</SDMIKOT>

            <SDGMIK>0.000</SDGMIK>

            <SDKMIK>0.000</SDKMIK>

            <SDKTAR i:nil="true"/>

            <SDEXKMIK>0.000</SDEXKMIK>

            <SDYMIK>0.000</SDYMIK>

            <SDEMIK>0.000</SDEMIK>

            <SDIRSM>0.000</SDIRSM>

            <SDIPTM>0.000</SDIPTM>

            <SDMURU/>

            <SDSARG/>

            <SDSTAR>0</SDSTAR>

            <SDPRICE>0.00</SDPRICE>

            <SDPRICE2>0.00</SDPRICE2>

            <SDKNED/>

            <SDBLCK/>

            <SDSVYL>0</SDSVYL>

            <SDSVNO>0</SDSVNO>

            <SDSSEQ>0</SDSSEQ>

            <SDBCODE i:nil="true"/>

            <SDBDATE i:nil="true"/>

            <SDBPER i:nil="true"/>

            <SDDPER i:nil="true"/>

            <SDDTAR i:nil="true"/>

            <SDSISLE>0</SDSISLE>

            <id>12296</id>

            <SDNOT/>

            <SDOSMIK>0.000</SDOSMIK>

            <SDSTAR2>0</SDSTAR2>

            <SDIADEM>0.000</SDIADEM>

            <SIPMASTER_id>0</SIPMASTER_id>

            <cr_date>2020-04-06T11:30:17.26</cr_date>

            <trn_status>0</trn_status>

            <SDPICKSIM>0.000</SDPICKSIM>

          </SIPDETAIL>

        </a:SIPDETAIL_List>

        <a:SIPMASTER_PROP_List/>

      </a:OutboundOrderV2>

    </OutboundOrderList>

  </s:Body>

</s:Envelope>