Method Adı : getInboundDeliveryList

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde yaratılan Giriş Siparişlerinin Mal Kabulleri tamamlananları verilen kriterlere göre sorgulamak için kullanılır . Alınan siparişin seri No detayı varsa ENT005 Segmentinde listelenir .

 • Dönüş Entegrasyon Tabloları :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT016_MST

WMS to Host

Giriş Sipariş Teslimat

Giriş Sipariş Mal Kabul Master

ENT016

WMS to Host

Giriş Sipariş Teslimat

Giriş Sipariş Mal Kabul Detay

ENT005_SERIAL

WMS to Host

Giriş Sipariş Teslimat

Giriş Sipariş Mal Kabul Seri No Detay

ENT016_IRS

WMS to Host

Giriş Sipariş Teslimat

Giriş Sipariş Irsaliye Detay


 • Sorgulama isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

Axata Tablo - Alan

CompanyCode

Şirket Kodu

Yok

ENT016_MST-S16SKOD

WarehouseCode

Depo Kodu

Yok

ENT016_MST-S16AKOD

OrderNumber

Sipariş Numarası

Yok

ENT016_MST-S16BNUM

Firma

Müşteri Kodu

Yok

ENT016_MST-S16FIRM

MovementType

Hareket Türü

Yok

ENT016_MST-S16HKOD

Status

Durum

(ENT016_MST - S16STAT) (0 = İşlenmedi Yeni Kayıt)  , (1,2,3...sürece göre değişen statü değerleridir)

ENT016_MST-S16STAT

TypeKullanılmıyor


 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Filtre alanı aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum geri dönüş satır sayısı sınırlıdır (Parametrik).


 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <InboundDeliveryQuery>

      <CompanyCode>01</CompanyCode>

      <WarehouseCode></WarehouseCode>

      <OrderNumber>0000000062</OrderNumber>

      <Firma></Firma>

      <MovementType></MovementType>

      <Type></Type>

      <Status>0</Status>

    </InboundDeliveryQuery>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :


<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <InboundDeliveryList xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WMSServiceCore.Models" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <a:InboundDelivery>

        <a:ENT016_MST>

          <S16ID>14</S16ID>

          <S16STAT>0</S16STAT>

          <S16SKOD>01</S16SKOD>

          <S16HKOD>108</S16HKOD>

          <S16BNUM>0000000062</S16BNUM>

          <S16AKOD>99</S16AKOD>

          <S16EHKD/>

          <S16REFN/>

          <S16FIRM>1</S16FIRM>

          <S16MALIK/>

          <S16SIST/>

          <S16KSAY>2</S16KSAY>

          <S16ITAR>20101026</S16ITAR>

          <S16IZMN>154714</S16IZMN>

          <S16TMTR>20110901</S16TMTR>

          <S16TMZM>190343</S16TMZM>

          <S16FNAME i:nil="true"/>

          <S16SFIRM i:nil="true"/>

        </a:ENT016_MST>

        <a:ENT016_List>

          <ENT016>

            <S16STAT>0</S16STAT>

            <S16SKOD>01</S16SKOD>

            <S16HKOD>108</S16HKOD>

            <S16BNUM>0000000062</S16BNUM>

            <S16KALN>EX_001</S16KALN>

            <S16REFKAL i:nil="true"/>

            <S16AKOD>99</S16AKOD>

            <S16SKU>URN1</S16SKU>

            <S16LOT/>

            <S16LOT2/>

            <S16LOT3/>

            <S16FIRM>1</S16FIRM>

            <S16MALIK/>

            <S16MIKT>1.000</S16MIKT>

            <S16SIM>0.000</S16SIM>

            <S16TMIK>0.000</S16TMIK>

            <S16SMIK>1.000</S16SMIK>

            <S16BRM/>

            <S16UYER/>

            <S16TESS/>

            <S16MAKK/>

            <S16EHKD/>

            <S16IRSNO/>

            <S16IRSTR>0</S16IRSTR>

            <S16KNED/>

            <S16ITAR>20160802</S16ITAR>

            <S16IZMN>154530</S16IZMN>

            <S16TMTR>0</S16TMTR>

            <S16TMZM>0</S16TMZM>

            <S16FNAME i:nil="true"/>

            <S16SIRA>137</S16SIRA>

          </ENT016>

        </a:ENT016_List>

        <a:ENT005Serial_List/>

        <a:ENT016_IRS_List>

          <ENT016_IRS>

            <S16SIRA>100</S16SIRA>

            <S16STAT>0</S16STAT>

            <S16SKOD>01</S16SKOD>

            <S16HKOD>108</S16HKOD>

            <S16AKOD>99</S16AKOD>

            <S16IRSN>1</S16IRSN>

            <S16IRST>20160802</S16IRST>

            <S16FIRM>1</S16FIRM>

            <S16MALIK/>

            <S16SIPN>0000000062</S16SIPN>

            <S16KALN>000001</S16KALN>

            <S16REFN i:nil="true"/>

            <S16SKU>869001</S16SKU>

            <S16LOT>RUS</S16LOT>

            <S16LOT2>AW10</S16LOT2>

            <S16LOT3>BEY001</S16LOT3>

            <S16SMIK>100.000</S16SMIK>

            <S16MIKT>5.000</S16MIKT>

            <S16SIM>0.000</S16SIM>

            <S16TMIK>0.000</S16TMIK>

            <S16IRSM>0.000</S16IRSM>

            <S16ATFN>182</S16ATFN>

            <S16ATFT>20170419</S16ATFT>

            <S16ATFT2>2017-04-19T11:14:54</S16ATFT2>

            <S16EHKD/>

            <S16AGR>0.000</S16AGR>

            <S16HAC>0.000000</S16HAC>

            <S16DESI>0</S16DESI>

            <S16MAKK/>

            <S16TESS/>

            <S16UYER/>

            <S16ITAR>20170419</S16ITAR>

            <S16IZMN>111453</S16IZMN>

            <S16TMTR>0</S16TMTR>

            <S16TMZM>0</S16TMZM>

            <S16FNAME i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationCode i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationDate i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationStatus i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationStatusDescription i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationContent i:nil="true"/>

          </ENT016_IRS>

          <ENT016_IRS>

            <S16SIRA>101</S16SIRA>

            <S16STAT>0</S16STAT>

            <S16SKOD>01</S16SKOD>

            <S16HKOD>108</S16HKOD>

            <S16AKOD>99</S16AKOD>

            <S16IRSN>1</S16IRSN>

            <S16IRST>20160802</S16IRST>

            <S16FIRM>1</S16FIRM>

            <S16MALIK/>

            <S16SIPN>0000000062</S16SIPN>

            <S16KALN>000002</S16KALN>

            <S16REFN i:nil="true"/>

            <S16SKU>86900101</S16SKU>

            <S16LOT>RUS</S16LOT>

            <S16LOT2>AW10</S16LOT2>

            <S16LOT3>BEY001</S16LOT3>

            <S16SMIK>200.000</S16SMIK>

            <S16MIKT>2.000</S16MIKT>

            <S16SIM>0.000</S16SIM>

            <S16TMIK>0.000</S16TMIK>

            <S16IRSM>0.000</S16IRSM>

            <S16ATFN>182</S16ATFN>

            <S16ATFT>20170419</S16ATFT>

            <S16ATFT2>2017-04-19T11:14:54</S16ATFT2>

            <S16EHKD/>

            <S16AGR>0.000</S16AGR>

            <S16HAC>0.000000</S16HAC>

            <S16DESI>0</S16DESI>

            <S16MAKK/>

            <S16TESS/>

            <S16UYER/>

            <S16ITAR>20170419</S16ITAR>

            <S16IZMN>111453</S16IZMN>

            <S16TMTR>0</S16TMTR>

            <S16TMZM>0</S16TMZM>

            <S16FNAME i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationCode i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationDate i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationStatus i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationStatusDescription i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationContent i:nil="true"/>

          </ENT016_IRS>

          <ENT016_IRS>

            <S16SIRA>102</S16SIRA>

            <S16STAT>0</S16STAT>

            <S16SKOD>01</S16SKOD>

            <S16HKOD>108</S16HKOD>

            <S16AKOD>99</S16AKOD>

            <S16IRSN>1</S16IRSN>

            <S16IRST>20160802</S16IRST>

            <S16FIRM>1</S16FIRM>

            <S16MALIK/>

            <S16SIPN>0000000062</S16SIPN>

            <S16KALN>EX_001</S16KALN>

            <S16REFN i:nil="true"/>

            <S16SKU>URN1</S16SKU>

            <S16LOT/>

            <S16LOT2/>

            <S16LOT3/>

            <S16SMIK>1.000</S16SMIK>

            <S16MIKT>1.000</S16MIKT>

            <S16SIM>0.000</S16SIM>

            <S16TMIK>0.000</S16TMIK>

            <S16IRSM>0.000</S16IRSM>

            <S16ATFN>182</S16ATFN>

            <S16ATFT>20170419</S16ATFT>

            <S16ATFT2>2017-04-19T11:14:54</S16ATFT2>

            <S16EHKD/>

            <S16AGR>0.000</S16AGR>

            <S16HAC>0.000000</S16HAC>

            <S16DESI>0</S16DESI>

            <S16MAKK/>

            <S16TESS/>

            <S16UYER/>

            <S16ITAR>20170419</S16ITAR>

            <S16IZMN>111453</S16IZMN>

            <S16TMTR>0</S16TMTR>

            <S16TMZM>0</S16TMZM>

            <S16FNAME i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationCode i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationDate i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationStatus i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationStatusDescription i:nil="true"/>

            <S16GT_IntegrationContent i:nil="true"/>

          </ENT016_IRS>

        </a:ENT016_IRS_List>

      </a:InboundDelivery>

    </InboundDeliveryList>

  </s:Body>

</s:Envelope>