Method Adı : getOwnerShipList

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde yaratılan ve işlenen Mülkiyet Transferlerinin sonucunu sorgulamak için kullanılır .

 • Dönüş Entegrasyon Tabloları :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT044

WMS to Host

Stok Data

Axata Stok Sahiplik Verisi


 • Sorgulama isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

Axata Tablo - Alan

CompanyCode

Şirket Kodu

Yok

ENT044-S44SKOD

WarehouseCode

Depo Kodu

Yok

ENT044-S44AKOD

OrderNumber

Sipariş Numarası

Yok

ENT044-S44SIPNO

SourceFirm

Kaynak Mülkiyet Sahibi Firma Kodu

Yok

ENT044-S44FOWNER

DestFirm

Hedef Mülkiyet Sahibi Firma Kodu

Yok

ENT044-S44TOWNER

Status

Durum

(ENT044- S44STAT) Yok (0 = İşlenmedi Yeni Kayıt ) , (1,2,3...sürece göre değişen statü değerleridir)

ENT044-S44STAT


 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Filtre alanı aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum geri dönüş satır sayısı sınırlıdır (Parametrik).


 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <ownerShipQuery>

      <CompanyCode>01</CompanyCode>

      <WarehouseCode>01</WarehouseCode>

    </ownerShipQuery>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <ownerShipList xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ENT044>

        <S44STAT>1</S44STAT>

        <S44SKOD>01</S44SKOD>

        <S44AKOD>01</S44AKOD>

        <S44SKU>10001</S44SKU>

        <S44SIPNO>SIP111</S44SIPNO>

        <S44KALEM>01</S44KALEM>

        <S44FOWNER>F101</S44FOWNER>

        <S44TOWNER>F102</S44TOWNER>

        <S44QTY>2.000</S44QTY>

        <S44ITAR i:nil="true"/>

        <S44TMTR i:nil="true"/>

        <S44FNAME i:nil="true"/>

      </ENT044>

    </ownerShipList>

  </s:Body>

</s:Envelope>