Method Adı : getTransferOrderList

 • Kullanım Amacı :

Axata WMS Sisteminde yaratılan ve işlenen depolar arası Transfer Siparişlerini sorgulamak için kullanılır .

 • Dönüş Entegrasyon Tabloları :

Axata Tablo Adı

İşlem Tipi

Tablo Tipi

Açıklama

ENT024

WMS to Host

Transfer Sipariş

Axata Depolar Arası Transfer Siparişler Verisi


 • Sorgulama isteği Alanları :


Alan Adı

Açıklama

Zorunlu

Axata Tablo - Alan

CompanyCode

Şirket Kodu

Yok

ENT024-S24SKOD

fromWarehouseCode

Transfer Kaynak Depo Kodu

Yok

ENT024-S24CAKOD

toWarehouseCode

Transfer Hedef Depo Kodu

Yok

ENT024-S24VAKOD

OrderNumber

Sipariş Numarası

Yok

ENT024-S24BELN

MovementType

Axata Hareket Kodu

Yok

ENT024-S24HKOD

Status

Durum

(ENT044- S44STAT) Yok (0 = İşlenmedi Yeni Kayıt ) , (1,2,3...sürece göre değişen statü değerleridir)

ENT024-S24STAT


 • Kullanım Şekli :
  • Birden fazla Filtre alanı aynı anda gönderilebilir .
  • Tüm alanlar gönderilmek zorunda değildir.
  • Eğer gönderim için XML oluşturuluyorsa , alanlar yukarıdaki tablodaki sırada gönderilmelidir.
  • Maximum geri dönüş satır sayısı sınırlıdır (Parametrik).


 • Örnek XML
  • Request :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <tem:username>axataservice</tem:username>

    <tem:password></tem:password>

    <transferOrderQuery>

      <CompanyCode>01</CompanyCode>

      <fromWarehouseCode>01</fromWarehouseCode>

      <toWarehouseCode>02</toWarehouseCode>

      <OrderNumber>98</OrderNumber>

    </transferOrderQuery>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

  • Response :

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <s:Body>

    <state>0</state>

    <message>Success</message>

    <transferOrderList xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

      <ENT024>

        <S24STAT>1</S24STAT>

        <S24SKOD>01</S24SKOD>

        <S24CAKOD>01</S24CAKOD>

        <S24VAKOD>02</S24VAKOD>

        <S24SKU>URN2</S24SKU>

        <S24LOT>11</S24LOT>

        <S24LOT1/>

        <S24LOT2/>

        <S24UTAR i:nil="true"/>

        <S24EXPD i:nil="true"/>

        <S24HKOD>341</S24HKOD>

        <S24MALIK/>

        <S24PALN>8765677271</S24PALN>

        <S24MIKT>10.000</S24MIKT>

        <S24SIM>24.000</S24SIM>

        <S24TMIKT>0.000</S24TMIKT>

        <S24TESIS></S24TESIS>

        <S24UYER></S24UYER>

        <S24MAKK></S24MAKK>

        <S24PERS>7</S24PERS>

        <S24BELN>98</S24BELN>

        <S24BELT>20150508</S24BELT>

        <S24KALN/>

        <S24BNED/>

        <S24MMER/>

        <S24ITAR>20150508</S24ITAR>

        <S24IZMN>111302</S24IZMN>

        <S24TMTR>20150513</S24TMTR>

        <S24TMZM>84314</S24TMZM>

        <S24FNAME i:nil="true"/>

        <S24SIRA>1</S24SIRA>

        <S24GT_IntegrationCode i:nil="true"/>

        <S24GT_IntegrationDate i:nil="true"/>

        <S24GT_IntegrationStatus i:nil="true"/>

        <S24GT_IntegrationStatusDescription i:nil="true"/>

        <S24GT_IntegrationContent i:nil="true"/>

      </ENT024>

    </transferOrderList>

  </s:Body>

</s:Envelope>